Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Wypominki w kościele

Wypominki na mszy św. o godz. 12.00
23/11

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:
+ Papieży, Biskupów,, Kapłnów, Siostry zakonne, Katechetów, Nauczycieli, Fundatorów, Dobroczyńców naszego kościoła

Zm. Z rodz. Bontanich, Jordan-Stojowskich, Fijałkowskich, Borzymów Uziębłych, Wróblewskich, Data- Proniewskich: Marie Szproch, Julię, Józefa, Helenę, Franciszka Podsiadło, Józefa, Marię, Józefa Sygitów; Stanisława Gasińskiego, Czesława Łata, zm. Z r. Łatów i Gasińskich; Walentynę, Władysława, Edwarda Walczyk; Mirosławę Grzyb, , zm. Z rodz. Grzybów i Binkow; Krzysztofa Zgryza, Mariannę, Jana Zgryza; Wacława Kuleta, zm. Z rodz. Kuletów i Kulików; Jana, Marię Anczykowskich; Józefa, Zbigniewa Sobczyk, zm. Z rodz. Soczyków i Trelów; Mariannę, Jana Miedziaków, zm. Z rodz. Boryniów i Miedziaków; Tadeusza Struzika, zm. Z rodz. Piskulaków; Zofię, Stanisława Lisek, Antoninę, Jana, Stanisława Kaczmarczyk, Zofię Sarnik; Józefa, Jadwigę Fijałkowskich, Helenę, Stanisława Fijałkowskich; Stanisława, Juliannę, Stanisława Bilnickich, Mariannę Nowak; Teresę Ziębińską, Szymona Ziębińskiego, Stanisława, Mariannę Ziębińskich, Stanisława Urbańskiego, Jana, Janinę Urbańskich; Damiana Łata, Stanisława, Mariannę Łata, Stanisławę Bednarek; Zenobię, Stanisława, Włodzimierza Wasik; Mariana Wójcika; Mariannę, Kazimierza Piaseckich, Genowefę, Wincentego,, Mariana, Zenona, Franciszka Matuszewskich; Marka Bryła, Tadeusza Bryła, zm. Z rodz. Nowaków i Bryłów; Feliksa, Krystynę Kordaszewskich; Janinę, Kazimierza Nowaków; Felicję, Stefana Ziębińskich; Franka, Danutę Mucha, Helenę, Antoniego Grzywnowicz, Felicję, Władysława Grochowina, Barbarę, Czesława Szafarskich;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Wypominki na mszy św. o godz. 10.00
23/11

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:
+ Papieży, Biskupów,, Kapłnów, Siostry zakonne, Katechetów, Nauczycieli, Fundatorów, Dobroczyńców naszego kościoła.
Krystynę, Wiktorię, Stanisława, Stefana, Jana Siekanka; Marcina, Mariannę Nowak; Stanisława Chmielińskiego, zm. Z r. Drzazga; Edwarda Jaworskiego, Natalii, Franciszka Struzikowskich; Stanisława, Jacka, Huberta Pietruszka, zm. Z r. Pietruszków i Bożkiewiczów; Zdzisława Piotrowskiego, Ryszarda, Bogusławę Huptyś, Mariannę Majewską; Edwarda Jałocha; Jerzego CHuptysia, Marianę, Władysława, Ryszarda Chuptysiów,Barbarę, Zygmunta, Krzysztofa Zdańskich; Wiesława Kaczmarek, Stanisława, Antoniego, Felicji, Rozalię, Franciszka Kończyk, Antoninę, Mieczysława Capek; Stefana Jaworskiego, zm. Z r. Jaworskich, Grzywnowiczów; Zm. Z rodz. Ostrowskich i Śmiechowskich; Franciszkę, Józefa Siekanka, Władysława Ryś; Krystynę, Ignacego Cichoń; Stanisława Majka, zm. Z r. Majków i Grelów; Stanisława Siemińskiego; Ryszarda, Zbigniewa Karnia; Mariannę, Adama Ostrowskich; Zenobię, Władysława Pilniak, Włodzimierza Krawczyk, Zdzisława Pilniaka Tadeusza Siekanka, Franciszka, Mariannę, Tadeusza, Mariana Dudek, Krystynę Siekanka; Mariana, Bernardynę Banaś; Teresę, Mieczysława Kamyków: Grzegorza Kubara, Janinę, Stanisława Chatys, Zofię, Eligiusza Jędrzejewskich; Eugenię, Piotra Szymkiewicz; Leonarda Mularczyka; Lucjana, Wiktorię, Jadwigę Gajeckich; Reginę, Jana Mucha, Ewę, Feliksa Kulińskich, Marię, Józefa Mucha, Józefa Mucha; Mariannę, Jana Kosakowskich; Mariannę, Stanisława, Romana Czajkowskich, Helenę, Władysława Pawlik, Florentynę, Andrzeja Pawlik; Zofię, Józefa Lisków, Rozalię, Józefa Szumiał, Grażynę Tymbel; Janusza Banacha, zm. Z rodz. Nowaków i Woźniaków; Henryka Lizonia, zm. Z rodz. Sygrela; Zofię Nowak; Zm. Z rodz. Bednarskich; Monikę, Antoniego Konarskich; Józefę, Jana Dudek, Karolinę Trela; Jana, Stanisława, Cecylię Jaworskich, Antoniego, Mariannę Pustuł; Bolesława Dziopa; Natalię Wojciechowską, Antoniego Dziopa, Antoniego Kwietnia, Ignacego Białka, zm. Z rodz. Skowrońskich i Dziopów; Helenę, Tadeusza Rams; Zm. Z rodz. Korytowskich i Włoszczyńskich, Jana Trojaka; Stanisława Siemińskiego; Michalinę, Józefa Grzyb, Irenę, Czesława Kawka, Magdalenę Górską, Janinę, Mieczysława Górskich; Ludwikę, Jana Kręgiel, Stanisławę Jana Grzyb, Stanisławę, Aleksandra Miler, Paulinę, Józefa Kawka;Beatę Zbrońską, Helenę, Stefana Zbrońskich, zm. Z rodz. Sobierajów i Zbrońskich;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Wypominki na mszy św. o godz. 8.00
23/11

Módlmy się za naszych bliskich zmarlych:

+ Papieży, Biskupów,, Kapłanów, Siostry zakonne, Katechetów, Nauczycieli, Fundatorów, Dobroczyńców naszego kościoła
Jana Struzika, Natalię, Stefana Ziębińskich, Mariana Siemińskiego; Genowefę, Kazimierza Kończyk; Zygmunta Stachowicza, zm. Z r. Mosiów, Zbigniewa Stanka; Mariana Bugaja, Waldemara Wacha; Stanisława Wiekiera; Janinę Kowalik, Stanisława, Anny Kowalik, Władysława Kowalik Krystyny Józefa Janus, Stanisława Orzeł, Mieczysława Galińskiego, Jarosława Maj; Władysława, Zofię Głąb, Henryka Ligenza, zm. Z r. Ligenzów; Mirosława, Józefa Miraś; Genowefę, Tadeusza Boryń, Tadeusza Lipeckiego; Piotra Gola, Krzysztofa Rogala; Leokadie, Stanisława, Czesława Gajos; Ryszarda, Leokadię Kazimierza Uramowskich, Leokadię, Józefa Mularczyk; Mariana, Józefa, Zdzisława, Alfreda Kułaga; Stanisława Cieślińskiego, Ewę, Stefana Cieślińskich; Józefa, Władysława, Danutę Lipeckich; Halinę, Helenę, Feliksa Zbrońskich, Józefa, Genowefę Jędrzejczyk; Władysława, Rozalię Zbroińskich;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Wypominki w kościele parafialnym
23/11

Wypominki w każdą niedzielę przed mszami świętymi o godz. 8.00; 10.00 i 12.00.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.