Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Sakramenty Święte

Sakrament Chrztu Świętego


w  niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 13.00

 

 
Sakrament Bierzmowania


w terminie ustalonym przez księdza biskupa

 

 
Sakrament Eucharystii


porządek liturgii podany w zakładkach: Msze Święte oraz Aktualności
termin Pierwszej Komunii Świętej dzieci: 23 maja 2020 r.

 

 

Sakrament Pokuty i Pojednania


okazja do spowiedzi świętej 15 minut przed każdą Mszą Świętą w kościele, w pierwszym tygodniu miesiąca pół godziny przed każdą Mszą Świętą w kościele


w I czwartek miesiąca od 16.00 


w I piątek miesiąca od 16.00


dodatkowa okazja do spowiedzi świętej jest przewidziana w przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego oraz w Wielkim Tygodniu

 

 
Sakrament Chorych


podczas odwiedzin chorych w I piątek miesiąca (na życzenie)


podczas wezwania do chorego (na życzenie)


w kościele podczas Mszy Świętej w rekolekcje adwentowe i wielkopostne

 

 

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentów Świętych


Przygotowanie do chrztu

 

  • Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
  • Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
  • Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
  • Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania:
  • Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
  • Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

Formularz do pobrania

 

 

Nauki przed chrztem

Na każdą umawiamy się indywidualnie. Odbywa się w kościele. Można po niej przystąpić do sakramentu pokuty.

 

 

 

 


Sakrament Eucharystii - I Komunia Święta


Spotkanie dla dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej:

Ogłaszane stosownie do zbliżających się świąt, uroczystości lub okresów roku liturgicznym

 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 23 maja 2020 r. 

 

 
Przygotowanie do bierzmowania


Spotkania kandydatów do bierzmowania:


W każdą sobotę o godz. 11.00 w kościele

 

BIERZMOWANIE Wrzesień 2020

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.