Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Zadania realizowane z budżetu państwa

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w Kościele parafialnym w Chlewicach.
01/07

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św.
Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w Kościele parafialnym w Chlewicach.

 

W związku z zakwalifikowaniem inwestycji do otrzymania Promesy inwestycyjnej (dalej: Promesa) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i uzyskaniem Wstępnej Promesy (Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/9355/PolskiLad) dla postępowania i realizacji mają zastosowanie zapisy wynikające z ww. programu, w tym dotyczące płatności i zapewnienia finansowania inwestycji przez Wykonawcę na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych Promesie i Regulaminie do w/w programu.

 

Ogłoszenie postępowania zakupowego można znaleść tutaj

 

 

 

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w Kościele parafialnym w Chlewicach.
01/07

 

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w Kościele parafialnym w Chlewicach.

 

 

 

W związku z zakwalifikowaniem inwestycji do otrzymania Promesy inwestycyjnej (dalej: Promesa) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i uzyskaniem Wstępnej Promesy (Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/9352/PolskiLad) dla postępowania i realizacji mają zastosowanie zapisy wynikające z ww. programu, w tym dotyczące płatności i zapewnienia finansowania inwestycji przez Wykonawcę na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych Promesie i Regulaminie do w/w programu.

 

Ogłoszenie postępowania zkakupowego można znaleść tutaj

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.