Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Zasady przygotowania do pierwszej komunii świętej w naszej parafii 2020/2021
02/09

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU PIERWSZEJ KOMUNII W ROKU 2021/2022

 

 • Dzieci dokumentują udział w nabożeństwach w ciągu roku przygotowania w indeksach, natomiast zaliczenia katechizmu i pytań na kartkach, które wklejają do zeszytu. Zaliczenia mają się odbywać systematycznie w ciągu całego roku przygotowania.
 • Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne o godzinie 10.00. Dzieci uczestniczą w liturgii na miejscach wyznaczonych w świątyni, biorą czynny udział w liturgii poprzez włączenie się w przygotowanie czytań, śpiewu psalmu i pieśni. Wraz z kandydatami do bierzmowania tworzą grupę, z którą pan organista prowadzi śpiew.
 • Dzieci powinny także uczestniczyć w ciągu roku w  nabożeństwach okresowych: różaniec  (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec).
 • Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.
 • Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie szkolnej.
 • Dzieci oraz rodzice będą prowadzić modlitwę różańcową
 • Harmonogram poświęcenia i wręczenia pamiątek dla dzieci: październik – różańce; grudzień – medaliki, luty – modlitewniki. Pamiątki zakupuje ksiądz proboszcz jednakowe dla wszystkich dzieci.
 • Dzieci uczestniczą w uroczystości w jednakowych strojach.
 • Uroczystość Pierwszej Komunii świętej 11 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00

Przygotowanie do pierwszej komunii świętej 2021/2022
01/09

 

 

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51)

Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» (1Kor 11, 23 – 25)

Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc ryt Mszy świętej. Jej podstawowa struktura została niezmieniona od początku do dnia dzisiejszego.

Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem w śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu 

Nawet wtedy, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. (…) Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła, na chwałę Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to mysterium fidei, dokonujące się w Eucharystii: świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa. (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 8)

 

Sakrament I komunii świętej

Do sakramentu I Komunii świętej przystępują dzieci klas III szkoły podstawowej lub starsze. Przygotowującym jest katecheta w szkole, kapłan w parafii, ale także rodzice.

Minimalne wymagania stawiane przed dziećmi oraz ich rodzicami:

 1. Obecność regularna na katechezie w szkole
 2. Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy III
 3. Obecność na Mszy świętej niedzielnej i świątecznej
 4. Rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych przez odpowiedzialnego za ich przygotowanie.
 5. Akt Chrztu Świętego (dla chrzczonych poza parafią, gdzie przyjmowany jest sakrament I Komunii Świętej)
 

 

 

Pamiątki w ciągu roku liturgicznego.
05/02

Różańce

 

Dzieci otrzymały je na począdku miesiąca października

Obrzęd poświęcenia różańców dzieciom komunijnym:
1. Pieśń: Zawitaj Matko Różańca świętego lub inna
2. Kapłan: Witam serdecznie wszystkich tak licznie zebranych w świątyni przy ołtarzu Matki Bożej. Szczególnie witam dzieci wraz z rodzicami, które przygotowują się do pełnego i godnego uczestnictwa we Mszy św. Któż lepiej niż Maryja może nas do Komunii z Bogiem przygotować !? Gromadzi nas więc wskazując na Jezusa w Nazarecie i Betlejem, na palestyńskich drogach, gdy naucza, uzdrawia, czyni znaki i cuda, na Drodze Krzyżowej i pod krzyżem, w Wieczerniku po zmartwychwstaniu i w czasie Zesłania ducha Świętego. Ona z Jezusem przeżywa tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne jak my odmawiając RÓŻANIEC. Odmawiając tajemnice różańca z Maryją zastanawiamy się nad słowami i życiem Jezusa, który pragnie nas zbawić. Tak modlitwę różańcową rozumieli i tak odmawiali katolicy już od XII wieku. Stało się to za sprawą ś. Dominika. Jeszcze bardziej różaniec ukochali chrześcijanie w XVII wieku, po bitwie pod Lepanto w r. 1571. Wtedy wiele wojska sułtana zagrażało Europie pragnąc ją zniszczyć, a z Bazyliki św. Piotra w Rzymie uczynić stajnie dla koni. Wtedy Ojciec Św. Św. Pius V zarządził modlitwę różańcową w Rzymie. O dziwo, 7 października o wiele mniejsza armia chrześcijańska pokonała flotę sułtana i uratowała Europę. Dzień zwycięstwa 7 października został odtąd poświęcony Matce Bożej Zwycięskiej inaczej Różańcowej. Modlitwa różańcowa stała się potężną bronią w naszym XX wieku. Wśród nas jest wielu dorosłych i młodzieży i dzieci, którzy codziennie odmawiają różaniec, chociażby tylko jedną dziesiątkę
Świadectwo -Wielki czciciel Maryi, święty Jan Paweł II napisał List Apostolski pt. „Różaniec Najśw. Maryi Panny”. Czytamy w nim: „Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym... Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy... różaniec « to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem”.
K. Teraz poświęcimy nowe różańce dla dzieci I-komunijnych, aby mogły przesuwać codziennie jak Ojciec św. i jak my, paciorki różańca i doznać Bożej opieki przez potężne wstawiennictwo Matki Bożej Zwycięskiej.
Modlitwa błogosławieństwa
K.: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty z niepojętej miłości do nas zechciałeś, aby Twój Syn za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, poniósł śmierć na krzyżu i powstał z martwych. + Pobłogosław wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą na tych różańcach ku czci Rodzicielki Twojego Syna. Niech trwają w prawdziwej pobożności i zasłużą na to, aby u kresu życia stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Następuje pokropienie różańców wodą święconą.
Rodzice całują różaniec i podają je do pocałowania dzieciom i wręczają a potem błogosławią / czynimy znak krzyża na czole dziecka mówiąc: „Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Aman/. Dzieci na znak podziękowania całują rodziców i mówią „Bóg zapłać” !!!
Śpiew: Zebrani przed Twoim ołtarzem ...

Medaliki

 

Dzieci otrzymały je w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Jest to znak przynależności do Boga, do Bożej Matki. Noszenie medalika nie oznacza zabezpieczania się „amuletem”, uprawiania magii. Jest to wyraz żywej wiary: Jestem Twój, o Boże. Ma on być także pamiątką tego, co się dokonało podczas chrztu św., kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi i zobowiązaliśmy się do dawania świadectwa o Bogu w swoim codziennym życiu. Podczas tego wydarzenia kapłan modlił się tymi słowami:
Wszechmogący Boże, ty zachowałeś Maryję Pannę od wszelkiej zmazy grzechu, aby stała się Matką Twojego umiłowanego Syna i wzorem świętości dla Twoich przybranych dzieci. Uświęć swoim † błogosławieństwem te medaliki, które dzieci przygotowujące się do I Komunii będą nosić na znak czci i miłości dla Pana Jezusa i naszej Niepokalanej Matki. Przez Jej orędownictwo wspomagaj je w walce z grzechem, aby zawsze zachowały godność Twoich przybranych dzieci i mogły radować się w wieczności oglądaniem Ciebie razem z Maryją i Wszystkimi Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitewniki

 

Dzieci otzymały je w Święto Ofiarowania Pańskiego

Miesiąc pażdziernik
07/10

W listopadzie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą we mszy św. niedzielnej o godz. 10.00.

List do rodziców
07/10

Drodzy Rodzice!


Wasze dziecko rozpoczęło szczególny rok przygotowania do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Eucharystii.
Gdy przed kilku laty przynieśliście Wasze dziecko do chrztu, aby stało się dzieckiem Bożym, sakrament ten rozpoczął wzrost życia Bożego w jego duszy i był początkiem troski o prawidłowy rozwój całej osobowości Waszego dziecka. Zapewne z wielką radością obserwowaliście każdy, nawet najmniejszy postęp w rozwoju duchowym i fizycznym, coraz większą wrażliwość na piękno i dobro.
w Waszym domu dziecko doznało pierwszych przeżyć religijnych i poznało podstawowe zasady naszej wiary. Dokonywało się to nie tylko przez nauczanie, ale przede wszystkim przez Wasz przykład.
Obecnie nadszedł czas, aby Wasz wychowawczy trud zaowocował przystąpieniem Waszego dziecka do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Wam Rodzicom i nam Duszpasterzom zależy bardzo na dobrym przygotowaniu dziecka do przyjęcia tych Sakramentów, do jego przeżyć religijnych i estetycznych doznań w tak pięknym i uroczystym dniu Pierwszej Komunii św. – 23 maja 2020 r.
Serdecznie zapraszam do wzajemnej współpracy która dokonywać się będzie w Waszym domu, w czasie szkolnej katechezy i w naszym kościele parafialnym.
Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia św. jest ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. Niech Wasze dziecko w miłej domowej atmosferze odczuje Waszą rodzicielską miłość i doświadczy matczynej i ojcowskiej troski, która objąć powinna całokształt wychowania, również religijnego. W zewnętrznych przygotowaniach Pierwszej Komunii nie zapomnijcie, a wręcz przeciwnie, postawcie na pierwszym miejscu przygotowanie intelektualne i duchowe, które w przyszłości przyniesie szlachetne i piękne owoce dzisiejszego zatroskania, da Wam satysfakcje z dobrze wypełnionego obowiązku i radość ze szczęścia własnego dziecka.
W ramach duchowego przygotowania serdecznie zapraszam wraz z dzieckiem w każdą niedzielę na mszę świętą o godzinie 10.00.
Z Chrystusowym pozdrowieniem i błogosławieństwem
Ks. Grzegorz Kowalik – proboszcz parafii Chlewice

CHLEWICE 29.09.2019

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.