Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Pamiątki w ciągu roku liturgicznego.
05/02

Różańce

 

Dzieci otrzymały je na począdku miesiąca października

Obrzęd poświęcenia różańców dzieciom komunijnym:
1. Pieśń: Zawitaj Matko Różańca świętego lub inna
2. Kapłan: Witam serdecznie wszystkich tak licznie zebranych w świątyni przy ołtarzu Matki Bożej. Szczególnie witam dzieci wraz z rodzicami, które przygotowują się do pełnego i godnego uczestnictwa we Mszy św. Któż lepiej niż Maryja może nas do Komunii z Bogiem przygotować !? Gromadzi nas więc wskazując na Jezusa w Nazarecie i Betlejem, na palestyńskich drogach, gdy naucza, uzdrawia, czyni znaki i cuda, na Drodze Krzyżowej i pod krzyżem, w Wieczerniku po zmartwychwstaniu i w czasie Zesłania ducha Świętego. Ona z Jezusem przeżywa tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne jak my odmawiając RÓŻANIEC. Odmawiając tajemnice różańca z Maryją zastanawiamy się nad słowami i życiem Jezusa, który pragnie nas zbawić. Tak modlitwę różańcową rozumieli i tak odmawiali katolicy już od XII wieku. Stało się to za sprawą ś. Dominika. Jeszcze bardziej różaniec ukochali chrześcijanie w XVII wieku, po bitwie pod Lepanto w r. 1571. Wtedy wiele wojska sułtana zagrażało Europie pragnąc ją zniszczyć, a z Bazyliki św. Piotra w Rzymie uczynić stajnie dla koni. Wtedy Ojciec Św. Św. Pius V zarządził modlitwę różańcową w Rzymie. O dziwo, 7 października o wiele mniejsza armia chrześcijańska pokonała flotę sułtana i uratowała Europę. Dzień zwycięstwa 7 października został odtąd poświęcony Matce Bożej Zwycięskiej inaczej Różańcowej. Modlitwa różańcowa stała się potężną bronią w naszym XX wieku. Wśród nas jest wielu dorosłych i młodzieży i dzieci, którzy codziennie odmawiają różaniec, chociażby tylko jedną dziesiątkę
Świadectwo -Wielki czciciel Maryi, święty Jan Paweł II napisał List Apostolski pt. „Różaniec Najśw. Maryi Panny”. Czytamy w nim: „Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym... Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy... różaniec « to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem”.
K. Teraz poświęcimy nowe różańce dla dzieci I-komunijnych, aby mogły przesuwać codziennie jak Ojciec św. i jak my, paciorki różańca i doznać Bożej opieki przez potężne wstawiennictwo Matki Bożej Zwycięskiej.
Modlitwa błogosławieństwa
K.: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty z niepojętej miłości do nas zechciałeś, aby Twój Syn za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, poniósł śmierć na krzyżu i powstał z martwych. + Pobłogosław wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą na tych różańcach ku czci Rodzicielki Twojego Syna. Niech trwają w prawdziwej pobożności i zasłużą na to, aby u kresu życia stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Następuje pokropienie różańców wodą święconą.
Rodzice całują różaniec i podają je do pocałowania dzieciom i wręczają a potem błogosławią / czynimy znak krzyża na czole dziecka mówiąc: „Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Aman/. Dzieci na znak podziękowania całują rodziców i mówią „Bóg zapłać” !!!
Śpiew: Zebrani przed Twoim ołtarzem ...

Medaliki

 

Dzieci otrzymały je w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Jest to znak przynależności do Boga, do Bożej Matki. Noszenie medalika nie oznacza zabezpieczania się „amuletem”, uprawiania magii. Jest to wyraz żywej wiary: Jestem Twój, o Boże. Ma on być także pamiątką tego, co się dokonało podczas chrztu św., kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi i zobowiązaliśmy się do dawania świadectwa o Bogu w swoim codziennym życiu. Podczas tego wydarzenia kapłan modlił się tymi słowami:
Wszechmogący Boże, ty zachowałeś Maryję Pannę od wszelkiej zmazy grzechu, aby stała się Matką Twojego umiłowanego Syna i wzorem świętości dla Twoich przybranych dzieci. Uświęć swoim † błogosławieństwem te medaliki, które dzieci przygotowujące się do I Komunii będą nosić na znak czci i miłości dla Pana Jezusa i naszej Niepokalanej Matki. Przez Jej orędownictwo wspomagaj je w walce z grzechem, aby zawsze zachowały godność Twoich przybranych dzieci i mogły radować się w wieczności oglądaniem Ciebie razem z Maryją i Wszystkimi Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitewniki

 

Dzieci otzymały je w Święto Ofiarowania Pańskiego

Miesiąc pażdziernik
07/10

W listopadzie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą we mszy św. niedzielnej o godz. 10.00.

List do rodziców
07/10

Drodzy Rodzice!


Wasze dziecko rozpoczęło szczególny rok przygotowania do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Eucharystii.
Gdy przed kilku laty przynieśliście Wasze dziecko do chrztu, aby stało się dzieckiem Bożym, sakrament ten rozpoczął wzrost życia Bożego w jego duszy i był początkiem troski o prawidłowy rozwój całej osobowości Waszego dziecka. Zapewne z wielką radością obserwowaliście każdy, nawet najmniejszy postęp w rozwoju duchowym i fizycznym, coraz większą wrażliwość na piękno i dobro.
w Waszym domu dziecko doznało pierwszych przeżyć religijnych i poznało podstawowe zasady naszej wiary. Dokonywało się to nie tylko przez nauczanie, ale przede wszystkim przez Wasz przykład.
Obecnie nadszedł czas, aby Wasz wychowawczy trud zaowocował przystąpieniem Waszego dziecka do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Wam Rodzicom i nam Duszpasterzom zależy bardzo na dobrym przygotowaniu dziecka do przyjęcia tych Sakramentów, do jego przeżyć religijnych i estetycznych doznań w tak pięknym i uroczystym dniu Pierwszej Komunii św. – 23 maja 2020 r.
Serdecznie zapraszam do wzajemnej współpracy która dokonywać się będzie w Waszym domu, w czasie szkolnej katechezy i w naszym kościele parafialnym.
Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia św. jest ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. Niech Wasze dziecko w miłej domowej atmosferze odczuje Waszą rodzicielską miłość i doświadczy matczynej i ojcowskiej troski, która objąć powinna całokształt wychowania, również religijnego. W zewnętrznych przygotowaniach Pierwszej Komunii nie zapomnijcie, a wręcz przeciwnie, postawcie na pierwszym miejscu przygotowanie intelektualne i duchowe, które w przyszłości przyniesie szlachetne i piękne owoce dzisiejszego zatroskania, da Wam satysfakcje z dobrze wypełnionego obowiązku i radość ze szczęścia własnego dziecka.
W ramach duchowego przygotowania serdecznie zapraszam wraz z dzieckiem w każdą niedzielę na mszę świętą o godzinie 10.00.
Z Chrystusowym pozdrowieniem i błogosławieństwem
Ks. Grzegorz Kowalik – proboszcz parafii Chlewice

CHLEWICE 29.09.2019

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.