Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Teksty liturgiczne na uroczystość

Czytania

 

PIERWSZE CZYTANIE

Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Mdr 6, 12-16

Czytanie z Księgi Mądrości

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.. Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto słowo Boże.

 

Psalm

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

             Boże, mój Boże, szukam Ciebie *

             i pragnie Ciebie moja dusza.

             Ciało moje tęskni za Tobą, *

             jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

             Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *

             by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

             Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *

             więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

             Będę Cię wielbił przez całe me życie *

             i wzniosę ręce w imię Twoje.

             Moja dusza syci się obficie, *

             a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

             Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *

             i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

             Bo stałeś się dla mnie pomocą *

             i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,

bo o godzinie, której się nie domyślacie,

          Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,

bo o godzinie, której się nie domyślacie,

          Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Modlitwa wiernych

 

MODLITWA POWSZECHNA:

Bóg udziela nam swoich łask, szczególnie dzisiaj w naszej parafii gdy razem z całą wspólnotą parafialną wołamy przez orędownictwo Matki Bożej Różańcowej i patrona św. Jakuba.

 

1.     Módlmy się za papieża Franciszka, obecnego wśród nas naszego biskupa Jana  , biskupów Mariana i Andrzeja by mieli dużo sił i mądrości w kierowaniu Kościołem a Nasz Pan Jezus Chrystus darzył ich zdrowiem i błogosławieństwem. Ciebie prosimy

 

2.     Módlmy się za ludzi, którzy poprzez swoje zaangażowanie tworzą wspólnotę parafialną i pracują nad jej rozwojem duchowym i materialnym ,za wszystkich proboszczów i za obecnego proboszcza ks. Grzegorza, rekolekcjonistów ,kaznodziejów i spowiedników oraz wszystkich wiernych którzy tutaj znaleźli swoje miejsce modlitwy by łaska Pana była dla nich nagrodą i radością. Ciebie prosimy

 

3.     Módlmy się za dobrodziejów, fundatorów i wszystkich  ofiarodawców naszej parafii,  aby składana ofiara - materialna i duchowa - mogła owocować w życiu doczesnym i wiecznym. Ciebie prosimy

4. Módlmy się za cierpiących po stracie bliskich, aby wieść o Twoim zmartwychwstaniu i zwycięstwie nad grzechem i śmiercią, dodawała im otuchy i nadziei. Ciebie prosimy…

 

5.     Módlmy się za wszystkich naszych parafian i przyjaciół, którzy odeszli z naszej wspólnoty do wieczności, wprowadź ich do królestwa światłości i pokoju. Ciebie prosimy

 

6.     Módlmy się za nas samych, abyśmy odważnie szli za Jezusem i nieśli codzienny krzyż obowiązków i trudów, pamiętając że boleść dzielona we dwoje połową boleści a radość podwójną radością. Ciebie prosimy…

 

Boże przyjmij nasze modlitwy  i spraw aby były Tobie miłe a dla nas owocne  .Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Msza św. 9.00

 

Powitanie

 

Czcigodny Księże Biskupie!

Witamy Cię serdecznie w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej. Twoje odwiedziny są dla nas wielkim świętem i wielkim przeżyciem. Czas spotkania z Tobą, Następcą Apostołów i Pasterzem naszego Kościoła, to czas szczególnie błogosławiony. Ufamy, że wspólna modlitwa, celebrowanie Świętych Tajemnic i doświadczenie wspólnoty, umocni nas, byśmy jeszcze wierniej, zgodnie z Twoim zawołaniem biskupim „W Miłości głosić Ewangelię” trwali przy Bogu. Dostojny nasz Gościu! Prosimy dziś Ciebie, byś nam pobłogosławił na dalsze dni, jakże niełatwe dla nas. Byś zaniósł wraz z nami do Boga błagalny głos o lepsze jutro. My ze swej strony obiecujemy pamięć w naszej modlitwie.

 

Msza św. 11.30

Komentarz do darów

 

Dary ofiarne  składane  podczas dzisiejszej liturgii symbolizują trzy nurty  naszej parafialnej pracy : są nimi: MODLITWA  ,DRUGI CZŁOWIEK ,TROSKA O KOŚCIOŁ duchowy i materialny, każdy z nas odnajduje w nich cząstkę siebie

  1. Zespół Ludowy Moskorzewianie wraz z Stowarzyszeniem Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziem przynoszą do ołtarza symbol artystycznej troski o duchowe oblicze naszej parafii.
  2. Są one znakiem modlitwy naszej parafialnej wspólnoty - indywidualnej: codziennej, liturgii niedzielnej oraz wspólnotowej: w comiesięcznej modlitwie adoracyjnej  i nieustającej z różańcem w ręku.
  3. Świeca, symbol wiary i obecności Chrystusa. Niech zapłonie w sercach wszystkich parafian.
  4. Koło Gospodyń Wiejskich z Jaronowic przynosi rękodzieło ludowe jako wyraz ofiarnej pracy i poświęcenia wszystkich talentów Bogu, który zaprasza nas do przetwarzania świata zgodnie z Jego zamysłem oraz różańce misyjne z prośbą, aby ksiądz biskup przekazał je potrzebującym.
  5. CHLEB – znak serdecznej  troski  o potrzebujących, a zarazem znak szczególnego zaangażowania parafian w miłość miłosierną w naszym środowisku.
  6. Kosz z owocami. Są one znakiem wdzięczności za duchowe i materialne wspieranie naszej świątyni w Chlewicach. W tym symbolu możemy zobaczyć wszystkich naszych ofiarodawców oraz tych którzy troszczą się o kościół i plebanię.
  7. Przedstawiciele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej przynoszą figurę św. Floriana jako symbol naszej ufności w opatrzność Bożą, która nas chroni i prowadzi po drogach zbawienia pośród życiowych niebezpieczeństw.
  8. .Przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarzaprzynoszą dary eucharystyczne. Niech przemienione w Ciało i Krew Chrystusa umocnią nas w kolejnym roku pracy na drodze do Ojczyzny Niebieskiej.

 

Podziękowanie dzieci

Czcigodny Księże Biskupie!

Z bijącym sercem dziś dziękujemy

My, wszystkich dzieci przedstawiciele.

Choć jeszcze młodzi, lecz rozumiemy,

Żeś Pasterzem w naszym Kościele.

 

Wiemy to dobrze, Księże Biskupie,

że Bóg na wodza Ciebie przeznaczył,

 byś dusze pieczy Twej powierzone,

do stóp Chrystusa prowadzić raczył.

 

W dniu wyjątkowym Arcypasterzu

jako Twe dzieci hołd Ci niesiemy

i przyrzekamy, że wiary świętej

przez całe życie bronić będziemy.

 

Błogosław Ojcze te przyrzeczenia,

Błogosław czyny i dobre chęci.

My się za Ciebie modlić będziemy

I Ty w swych modłach miej nas w pamięci.

Wasza Ekscelencjo, Dostojny Księże Biskupie!
Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas.
W imieniu całej Wspólnoty parafialnej wyrażamy naszą wdzięczność za obecność, za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas. Dziękujemy za modlitwę w naszej intencji i za cały trud kanonicznej wizytacji naszej parafii, za wszystkie rozmowy, spotkania, błogosławieństwo.
Dzięki Obecności Księdza Biskupa możemy osobiście doświadczyć tego, że Kościół jest apostolski, ale uświadamiamy też sobie po raz kolejny, że potrzebuje naszej modlitwy, naszego osobistego nawrócenia i dojrzałej silnej wiary. Dziękujemy więc serdecznie za wszystko, czego dziś
doświadczyliśmy i dzięki czemu będziemy mogli żyć i pracować w naszej lokalnej winnicy, a mamy nadzieję, że również przynosić owoce.
Zapewniamy o naszej modlitwie w intencji Księdza Biskupa i całego Kościoła Powszechnego. Szczęść Boże.

 

Msz św. o godz. 15.30

 

Podziękowanie

 

Wasza Ekscelencjo, Dostojny Księże Biskupie!
Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas.
W imieniu całej Wspólnoty parafialnej wyrażamy naszą wdzięczność za obecność, za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas. Dziękujemy za modlitwę w naszej intencji i za cały trud kanonicznej wizytacji naszej parafii, za wszystkie rozmowy, spotkania, błogosławieństwo.
Dzięki Obecności Księdza Biskupa możemy osobiście doświadczyć tego, że Kościół jest apostolski, ale uświadamiamy też sobie po raz kolejny, że potrzebuje naszej modlitwy, naszego osobistego nawrócenia i dojrzałej silnej wiary. Dziękujemy więc serdecznie za wszystko, czego dziś doświadczyliśmy i dzięki czemu będziemy mogli żyć i pracować w naszej lokalnej winnicy, a mamy nadzieję, że również przynosić owoce.
Zapewniamy o naszej modlitwie w intencji Księdza Biskupa i całego Kościoła Powszechnego. Szczęść Boże.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.