Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

krąg biblijny

Czytanie Pisma Świętego
07/10

 

Krąg Biblijny to grupa osób czytających Pismo Święte. To miejsce, gdzie czyta się i rozważa Słowa Boga. To poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek, gdzie zaczyna robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia. Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania. W Kręgu Biblijnym „nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga”, to miejsce, gdzie „czytający rośnie na skutek czytania Pisma Świętego”

 

 


Krąg Biblijny to także rozpalanie wspólnotowe „lampy oliwnej”, która może i powinna coraz bardziej świecić dzięki „oliwie” przynoszonej przez każdego człowieka. Uczymy się tu pewnej formy świadectwa wobec innych. Czynne uczestnictwo w Kręgu Biblijnym otwiera człowiekowi oczy, budzi uśpione dotąd pragnienia. Nie musisz być znawcą Pisma Świętego, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Przyjdź i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii i przez pozostałych uczestników kręgu. Kto wie, a może akurat taka forma spotkań przypadnie Ci do gustu…

 

 

 

  

Czytanie pisma świętego 

 

Teologiczne zasady interpretowania Pisma Świętego.
1. Zwracać uwagę na treść i jedność całej Biblii.
2. Czytać w Tradycji całego Kościoła.
3. Uwzględniać analogię wiary.


Oznacza to, że:

Pierwszą zasadą przy interpretowaniu każdego fragmentu Pisma Świętego jest odwołanie się do całości Biblii – szukamy więc jej „jedności”. Biblia ukazuje zbawienie człowieka, które było zapowiadane w Starym Testamencie,, a jego realizacja dokonała się w Chrystusie w Nowym Testamencie. Mówimy, że „Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie”.

 

Drugą zasadą jest uwzględnienie Tradycji Kościoła, którą tworzą starożytne wyznania wiary, wypowiedzi soborów, nauczanie papieży itd. Urząd Nauczycielski Kościoła strzeże słowa Bożego i je wyjaśniaj, troszcząc się by, nikt nie dokonał niewłaściwych zmian w jego interpretacji. W tej trosce jest wspierany przez Ducha Świętego. Chcąc dobrze zrozumieć przesłanie tekstu biblijnego, warto się posłużyć komentarzem do niego, którym jest np. przypis w Biblii.

 

 

 

Metoda pięciu palców

Przed studiowaniem Bożego słowa należy się wewnętrznie uspokoić i wyciszyć oraz pomodlić do Ducha Świętego. Przedmiotem studiowania mogą być różne fragmenty Biblii. Po przeczytaniu – najlepiej kilkukrotnym – należy odpowiedzieć na pięć pytań. Lewa dłoń może służyć za ściągawkę, dzięki której łatwiej ci będzie je zapamiętać:

 

1. Palec serdeczny, czyli ten od pierścionków zaręczynowych i obrączek – Szukamy, co ten fragment mówi o Bożej miłości ?

2. Palec wskazujący, którym można pogrozić, gdy ktoś narozrabia – Co w ten fragment mówi o grzechu?

3. Kciuk, którym życzymy sobie powodzenia – Czy są w tym-fragmencie jakieś wskazówki dla życia – co dobrego mogę zrobić?

4. Palec środkowy, niejako oś, wokół której wszystko się obraca—-Jaka jest główna myśl tego fragmentu? Jak można ją wyrazić w jednym zdaniu?

5. Zagięty mały palec, który układa się wznak zapytania – Czego nie rozumiem w tym fragmencie? Na jakie pytanie nie potrafię odpowiedzieć?

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.