Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Zagrożenie epidemią koronawirusa

Modlitwa o Boże błogosławieństwo w czasie kolędy w domu
10/01

Modlitwa o błogosławieństwo dla domu i rodziny

 

Kilka wskazówek, jak przygotować się do modlitwy:
1.Podaną niżej modlitwę najlepiej odmówić po powrocie z wieczornego nabożeństwa w kościele. Należy uwrażliwić wszystkich na punktualne rozpoczęcie modlitwy, aby nikt z domowników nie musiał dołączać do niej w biegu.
2.Jeżeli macie zrobiony w domu ołtarzyk, to zgromadźcie się przy nim. Możecie również spotkać się przy stole, przy którym wspólnie spożywacie posiłki (to podkreśli rodzinny charakter tej modlitwy). Nakryjcie go białym obrusem i połóżcie na nim krzyż, świecę oraz naczynie z wodą święconą, którą przynieśliście z kościoła.
3.Przed rozpoczęciem modlitwy przygotujcie Pismo Święte, odnajdując w nim fragment z 19 rozdziału Ewangelii według św. Łukasza (Łk 19,1-10)
4.Wspólną modlitwę niech poprowadzi ojciec lub matka rodziny. Jeżeli któryś z domowników (np. nastolatek) nie będzie chciał do niej dołączyć, starajcie się go nie zmuszać, ale tylko delikatnie ponowić zaproszenie.
5. Po modlitwie zjedzcie wspólnie kolację. Nie spieszcie się i spokojnie porozmawiajcie ze sobą, dzieląc się tym wszystkim, co aktualnie przeżywacie.
Oznaczenia skrótów: P. = prowadzący modlitwę W. = wszyscy obecni

 

Na początku zapalamy świecę. Prowadzący modlitwę mówi: P. Światło Chrystusa. W. Bogu niech będą dzięki. Potem wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc: W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W tym miejscu warto zaśpiewać wspólnie jedną z tradycyjnych kolęd, np. Dzisiaj w Betlejem. P. Panie Jezu Chryste, stajemy w Twojej obecności, aby polecić Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. W tym roku nie ma z nami kapłana, który zawsze w Twoim imieniu przychodził nas pobłogosławić. Chcemy jednak pokornie prosić Cię o Twoje błogosławieństwo, gdyż mocno wierzymy w to, że jesteś nam życzliwy i pragniesz naszego szczęścia. Pozwól nam dobrze przeżyć tę chwilę wspólnej modlitwy. Chwila ciszy. P. Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. P. Chryste, Ty przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Twoje uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami Boga, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. P. Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że Ojciec Twój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w imię Twoje, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami.

 1. Panie Jezu Chryste, Ty wstâpiłeś do domu Zacheusza, przybâdź i do nas ze swoim błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.
  P. Teraz wysłuchajmy z uwagâ słów z Ewangelii według św. Łukasza. Najlepiej odczytać tę perykopę z drukowanego wydania Pisma Świętego (Łk 19,1-10). Może to uczynić osoba dorosła lub starsze dziecko. Można ją także opowiedzieć młodszym dzieciom, aby była dla nich bardziej zrozumiała. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiâł się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjâł Go rozradowany. A wszyscy, widzâc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanâł i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majâtku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. Chwila ciszy. P. Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby zamieszkać wśród nas, ludzi. Uświęciłeś dom rodzinny w Nazarecie i przyszedłeś do domu Zacheusza. Prosimy Cię, błogosław także naszâ rodzinę i nasz dom.

Pozostań w naszej rodzinie i mieszkaj z nami przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy… W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Niech wszyscy codziennie doświadczamy Twojej obecności i pomocy. Ciebie prosimy… W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem. Ciebie prosimy… W. Wysłuchaj nas, Panie. P. Pomóż nam być otwartymi na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy… W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Chorym członkom naszej rodziny przywróć zdrowie, a naszych bliskich zmarłych przyjmij do chwały nieba. Ciebie prosimy… W. Wysłuchaj nas, Panie.
Teraz wszyscy zgromadzeni mogą ze czcią ucałować krzyż, który wcześniej został przygotowany na stole. Najlepiej będzie, jeśli prowadzący modlitwę (ojciec lub matka) najpierw sam go ucałuje, a potem poda go do ucałowania pozostałym.
Następnie prowadzący odmawia modlitwę błogosławieństwa: P. Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczyć mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczâ jego próg. Jezu Chryste, niech Twoja Krew chroni nas od wszelkiego zła i nieszczęścia. Zawierzamy się Twemu miłosiernemu Sercu, pragnâc Twego królowania w nas i pośród nas.

Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co mamy. Święty Józefie, powierzamy Ci opiekę nad nami i naszym domostwem. Aniołowie i Święci Boży, otaczajcie nas modlitwâ, abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga.
Następnie można przy śpiewie kolędy (np. Gdy się Chrystus rodzi) wspólnie przejść przez poszczególne pomieszczenia i pokropić je wodą święconą.

Po tym obrzędzie warto jeszcze pomodlić się modlitwą, w której najpierw małżonkowie wzajemnie się pobłogosławią, a następnie pobłogosławią swoje dzieci. Można przy tym skorzystać z formuł zamieszczonych poniżej.

Na zakończenie wszyscy odmawiają wspólnie modlitwę Ojcze nasz. P. Zakończmy naszâ wspólnâ modlitwę słowami, których nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus: W. Ojcze nasz..
P. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Niech więc pokój i błogosławieństwo Boże spocznâ na tym domu i niech napełniâ serca jego mieszkańców. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. Wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc: W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Błogosławieństwo małżonków
Najpierw mąż, a potem żona modli się za współmałżonka, wypowiadając jego imię: Boże Ojcze, Błogosław mojâ żonę (mojego męża) [imię]. Dotknij jâ (jego) swojâ miłościâ.
Dziś przepraszam jâ (jego) za: słowa, które zraniły jej (jego) serce; gesty, którymi sprawiłem jej (jemu) przykrość; momenty, w których nie czuła (nie czuł) mojego wsparcia; unikanie się; brak czułości, serdeczności i szczerych rozmów.
[Imię], proszę Cię, wybacz mi i przyjmij Boże błogosławieństwo – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kończąc, mąż (żona) kreśli znak krzyża na czole współmałżonka.

Błogosławieństwo dzieci
Rodzice odczytują wspólnie następująca modlitwę: Boże Ojcze, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dajâc nam dzieci, uradowałeś naszâ wspólnotę miłości. Spraw, prosimy, aby te nasze dzieci, będâce najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w naszym domu drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu, jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz rodzice kreślą znak krzyża na czole swoich dzieci.

Odwołanie dyspensy przez biskupa kieleckiego
25/06

Organizacja Pierwszej Komunii Świętej
13/04

Wizyta duszpasterska-kolęda 2021 r.
04/01

 

 

 

 

 

 

Cmentarz parafialny w Chlewicach zamknięty
30/10

Zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych cmentarz parafialny w Chlewicach będzie zamknięty w dniach od 31.10 - 2.11.2020 r. W ustaleniu z administratorem wejścia na cmentarz będą zamknięte uniemożliwiając wejście na cmentarz. 

Nowe ograniczenia w walce z koronawirusem
16/10

 

                             Od 17 października

W naszym kościele może przebywać jednocześnie

                          43 osoby

 

 

Nowe powiaty w strefie czerwonej


Od soboty, 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich.

Które powiaty znajdą się w czerwonej strefie?

województwo dolnośląskie: powiat głogowski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, milicki oraz polkowicki;

 

województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski, bydgoski, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski,

radziejowski, toruński, tucholski, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń oraz Włocławek;

 

województwo lubelskie: powiat janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski, Chełm, Lublin oraz Zamość;

 

województwo lubuskie: powiat gorzowski, krośnieński, międzyrzecki oraz żarski;

 

województwo łódzkie: powiat bełchatowski, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, wieluński, brzeziński, Łódź, Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice;

 

województwo małopolskie: powiat bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki, Kraków, Nowy Sącz oraz Tarnów ;

 

województwo mazowieckie: powiat garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki, Siedlce oraz Warszawa;

województwo opolskie: powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki oraz strzelecki;

województwo podkarpackie: powiat brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski, Przemyśl oraz Rzeszów;

 

województwo podlaskie: powiat białostocki, bielski, hajnowski, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok oraz Suwałki;

 

województwo pomorskie: powiat chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk oraz Sopot;

 

województwo śląskie: powiat cieszyński, częstochowski, kłobucki, żywiecki, Częstochowa oraz Ruda Śląska;

 

województwo świętokrzyskie: powiat buski, jędrzejowski, kielecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski oraz Kielce ;

 

województwo warmińsko-mazurskie: powiat działdowski, iławski, nowomiejski oraz Olsztyn;

 

województwo wielkopolskie: powiat gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński oaz Poznań;

województwo zachodniopomorskie: powiat sławieński, szczecinecki oraz Koszalin.

 

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Odwołanie dyspensy od konieczności zachowania I Przykazania Kościelnego
30/05

Transmisje medialne triduum paschalnego
09/04

Rząd utrzymuje ograniczenia
09/04

Wiadomość z ostatniej chwili. Na konferencji prasowej w dniu dzisiejszym minister zdrowia utrzymał dotychczasowe ograniczenia dotyczace ograniczenia do 5 osob uczestniczących w nabożeństwie w kościele. Zasada ta obowiązuje także w nadchodzące święta wielkanocne.

Przeżyj święta wielkanocne 2020 w domu
04/04

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.