Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Żywy Różaniec

Rozważanie
06/11

 

SPOTKANIE WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWEJ ∙ MAJ

Królowa wniebowzięta

  1. Franciszek Zawadzki

 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy 15 sierpnia. W tradycji ludowej zwana jest ona także świętem Matki Boskiej Zielnej. To piękna nazwa, a szczególnie poruszającym zwyczajem jest błogosławieństwo ziół i kwiatów, którego w kościołach tego dnia się dokonuje. Przypomnijmy tekst tego błogosławieństwa: „Panie, nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”. Bardzo jasno namalowana jest w tej modlitwie Maryja – Królowa wniebowzięta.

Ona – Maryja – jest nazwana najdoskonalszym owocem ziemi. Ileż nas mogą nauczyć te słowa. Najdoskonalszym owocem tej ziemi nie jest bogactwo czy przepych, nie są nim ani wspaniałe dzieła natury ani największe ludzkie budowle, nie jest nim władza i mądrość, ale pokorna służebnica Pańska, która skupiona była na tym, by pełnić wolę Boga. Myśląc o naszym życiu i o jego ostatecznym sensie, zwracajmy na to uwagę.

Według słów modlitwy z uroczystości Wniebowzięcia Maryi, niebo czeka na każdego z nas. Czeka tam na nas Dobry Ojciec, nasz Zbawiciel, Maryja wniebowzięta, wszyscy święci, nasi bliscy... To perspektywa pełna pokoju, nadziei i radości. Te kwiaty, które symbolizować mają nasze dobre, oddane Bogu życie, podkreślają ciepło i piękno tego ostatecznego powołania jakim jesteśmy obdarzeni. I my mamy być wniebowzięci! I my mamy witać w niebie kolejnych zbawionych!

 

Co zrobić, by przyjść do nieba z naręczem dobrych uczynków? Tu znów możemy podążać za Królową wniebowziętą. Przecież ta, którą czcimy jako wniebowziętą jest jednocześnie prostą dziewczyną z Nazaretu, która w chwili zwiastowania powiedziała Bożemu posłańcowi – niech mi się stanie według słowa Twego. To brzemienna Maryja, która porodziła swego pierworodnego Syna w Betlejem, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. To ta, która zatroszczyła się o nowożeńców w Kanie Galilejskiej i zamartwiała się, że zabrakło im wina. Znamy ją z tego, że trwała przy swoim Synu na Jego krzyżowej drodze, stała pod Jego krzyżem i trzymała Jego ciało na kolanach przed złożeniem do grobu. A później wspierała uczniów w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego.

Być może trudno nam wyobrazić sobie samych siebie jako wniebowziętych. Teraz jednak najważniejsze jest to, by tak jak Maryja kroczyć przez życie. W pokorze, oddaniu Bogu i szukaniu Jego woli, w zatroskaniu o braci i siostry, w wierności przykazaniom i służbie innym mimo trudów, w nadziei, która jest silniejsza niż śmierć. Oddając się Bogu w naszej codzienności, krocząc drogami życia z pokorą i w duchu służby – jak Maryja – coraz pełniej będziemy doświadczać nadziei nieba. Przeniknięci zaś nadzieją, z radością będziemy podejmować trud codzienności. Te dwie perspektywy – codzienna i niebiańska – pozwolą nam w pełni stać się uczniami Chrystusa, który sam istniejąc od wieków i siedząc po prawicy Ojca, zstąpił na ziemię, by być pośród naszych ludzkich spraw będąc jednym z nas.

 

Myśląc o Maryi – Królowej wniebowziętej – wybiegajmy sercem i myślami ku niebu, które jest naszym ostatecznym przeznaczeniem i pełnym spełnieniem. Rozumiejmy nasze życie jako całość. Już teraz możemy żyć świadomi naszego powołania na wzór Maryi do stania się mieszkańcami wiecznego domu Ojca i królowania w niebie. To zaś życie, to nie tylko piękne myśli i odległe marzenia – ono najpełniej zaczyna się wtedy, gdy tak jak Maryja zanurzymy się w Bożym słowie i w służbie oraz zatroskaniu o bliźnich. Królowo wniebowzięta, módl się za nami!

 

Intencja
06/11

 

 

Intencje Żywego Różańca na maj 2024 r.

 

 

  1. Intencja ogólna

Módlmy aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

2Intencja misyjna

Módlmy się, aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.

3. Intencja Krucjaty

Modlitwy za Ojczyznę

Módlmy się za wszystkich Polaków, by doświadczenia wydarzeń z przeszłości pomagały budować dzisiejszą Polskę na fundamencie Chrystusowego krzyża i Ewangelii.

  1. Intencja lokalna

Módlmy się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników i większe zaangażowanie parafian w życie wspólnoty parafialnej.

 

Zmiana tajemnic
06/11Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.