Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

Życzenia Wielkanocne
30/03

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto.
Z tej okazji składam najlepsze i najserdeczniejsze życzenia: 

Niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą pełne radości, miłości i pokoju, abyśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne „ALLELUJA – Jezus żyje!
Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu opromienia życie każdego z nas, pogłębia wiarę, napełnia nadzieją i rozpala miłość, która uzdalnia do pięknego życia w Bogu. Zmartwychwstały Chrystus niech udziela wszelkich swoich łask. Drogim Parafianom i Miłym Gościom życzę radosnego świętowania oraz Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy. Szczęść Boże.

Jasełka w Cieszynie
24/01

W poniedziałek 15 stycznia udaliśmy się do cieszyńskiego teatru imienia Adama Mickiewicza w grupie liczącej 37 osób na spektakl ' Jasełka tradycyjne' w reżyserii siostry Jadwigi Wyrozumskiej. Informacje o osbie siostry elżbietanki z Cieszyna przekazuje następujący artykuł S. Jadwiga i Dobra Nowina dla setek tysięcy widzów (gosc.pl).  

W ubiegłym roku byliśmy misterium męki Pańskiej. Fotorelacja

 

 

 

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe i Świąteczne.
22/12

Życzę wszystkim na te zbliżające się święta Radości, Pokoju i Nadziei na lepsze jutro. Radości, która wynika z przeżycia i odkrycia wartości życia, poświęcenia ofiary i wszelkiego bezinteresownego realizowania swojego powołania i zadań we współczesnym świecie, radości z tego umiemy być z drugim człowiekiem i umiemy budować jedność i wspólnotę na prawdziwych wartościach. Radości z owoców naszej pracy i wszelkich działań w każdej dziedzinie życia. Pokoju, który oznacza ustanie konfliktów zbrojnych na świecie ale także więcej cierpliwości, wyrozumiałości, empatii, solidarności i wreszcie umiejętności odróżniania dobra i zła. Pokoju w sercu człowieka, który jest prawdziwy i postępuje zgodnie z wartościami, które głosi i które przekazuje innym. Takiego pokoju nam dziś potrzeba: serca, które nie jest zakłamane i sumienia, które nie jest wypaczone. I wreszcie życzę takiej nadziei, która zawieść nie może i nie ogranicza się tylko lepszego nowego roku ale obejmuje także nadzieję na przemianę człowieka ponad ekonomią, ponad wyrachowaniem i ponad egoizmem w każdej postaci.

Jasełka Bożonarodzeniowe 2023
22/12

Dnia 17 grudnia w Domu Kultury w Chlewicach miało miejsce przedstawienie Jasełkowe wraz z kiermaszem świątecznych ozdób wykonanych przez uczniów oraz smacznych ciast upieczonych przez rodziców. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój, a występy przedszkolaków wywołały uśmiechy na twarzy.
O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni aktorzy i wokaliści- uczniowie ZPO Chlewice. Jasełka były przedstawione w formie pantomimy, gdzie uczniowie przy muzyce przedstawili życie współczesnych ludzi zabieganych, zapracowanych, niemających czasu dla siebie , rodziny i Pana Boga. Aktorzy uświadomili zgromadzonym, że najważniejsza jest Miłość. Nie brakło oczywiście fragmentów dotyczących życia Maryi i Józefa oraz narodzin Pana Jezusa. Całość wypełniona była śpiewem kolęd i pastorałek. Reżyserem przedstawienia był ks. proboszcz Grzegorz Kowalik, przy współpracy Pani Emilii Struzik, która zadbała o dialogi oraz stroje i Pana Leszka Wawrzyły dbającego o oprawę muzyczną. Jednak trzeba wspomnieć, że do pracy nad tak wielkim przedsięwzięciem byli zaangażowani również inni nauczyciele:
p. Janina Krzysztofik- stroje, dekoracja,
p. Kinga Wrońska-Ożarowska- przygotowanie przedszkolaków, p. Ilona Kostecka, p. Anna Wtorek- pomoc w przygotowaniu dekoracji,
p. Wioletta Ciosek- przygotowanie kl. II i III,
p. Magdalena Machalska- kolędy po angielsku,
p. Joanna Bentkowska- kolędy po niemiecku. Niezastąpione były także Panie z Rady Rodziców. Kiermasz wzbudzał ogromne zainteresowanie, o czym świadczy fakt, że wszystkie ciasta i ozdoby świąteczne zostały sprzedane. Dziękujemy tak licznie zgromadzonej publiczności za zainteresowanie oraz zakupy. Pieniądze z kiermaszu Rada Rodziców przeznaczy na zorganizowanie II Festynu z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie zakończyło się koncertem kolęd KGW Z Tarnawej Góry 'Cyganeczki' oraz Kapeli CH DK Benc z Chlewic. Dziękując życzymy wszystkim spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Adwent 2023
22/12

Adwentowe oczekiwanie na czasy ostateczne nadaje sens naszemu oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia. Kroczymy w ciemnościach grzechów i z utęsknieniem wpatrujemy się postać Maryi aby odnaleść przychodzącego Pana. Rekolekcje adwentowe jak zawsze przeżywaliśmy w drugą niedzielę adwentu. Prowadził je sercanin ks. Bogdan Kuta. 

 

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii 2023
14/11

Ks. Bp Jan Piotrowski wiztując naszą parafię 12 listopada modlił się wraz z naszymi parafianami w czasie mszy św. o godzinie 9.00, 11.30 i 15.30 oraz na spotkaniach z wiernymi a także na cmentarzu parafialnym. Oto sprawozdanie ks. proboszcza;

Czcigodny Księże Biskupie Janie, nasz Pasterzu!

U zarania dziejów Kościoła, Apostołowie odwiedzali wspólnoty wiernych, które rodziły się dzięki ich gorliwemu głoszeniu Dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie – jedynym Zbawicielu człowieka. Przybywali ze Słowem otuchy, pouczenia, a gdy zachodziła potrzeba, także napomnienia.  Witając Cię serdecznie w naszym parafialnym Kościele, tak postrzegamy Twoją – Księże Biskupie pasterską posługę.

Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii na koniec września  2018 r. roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Mariana Florczyka. Na początku października tego roku  – decyzją Ks. Bp. Ordynariusza – objąłem funkcję Proboszcza. Jestem duszpasterzem tej wspólnoty parafialnej od pięciu lat. W parafii mieszka obecnie ok. 1150 mieszkańców. Część osób przebywa poza granicami kraju oraz wyjeżdża na dłuższy okres czasu do pracy poza parafię. Najliczniejsza grupa parafian mieszka w Chlewicach, do parafii należą jeszcze trzy miejscowości: Jaronowice, Jadwigów i Damiany. Mieszkańcy parafii trudnią się przede wszystkim rolnictwem, niewielka część podejmuje różne inne prace zarobkowe, mamy także wielu mieszkańców przyjeżdzających do nas tylko w miesiącach letnich. Starając się budować żywy Kościół, w naszej parafii prowadzimy formację dorosłych, młodzieży i dzieci. Wśród działających w parafii grup duszpasterskich mamy wspólnotę Żywego Różańca, koło biblijne i grupa lektorów składająca się z dorosłych i dzieci, grupa śpiewająca, ministranci, zespól dekoracyjny. Podejmujemy  spotkania formacyjne kandydatów do sakramentu Bierzmowania czy na spotkania przygotowujące do przyjęcia pierwszej komunii świętej, organizując także ich udział w liturgii parafii. Wraz z panią katechetką prowadzę katechizację w szkole, często zapraszamy dzieci z przedstawieniami Jasełek czy innych do kościoła. Cykliczne nabożeństwa związane z rokiem liturgicznym gromadzą stałą grupę parafian, którzy angażują się najmocniej w życie parafii. Jeśli chodzi o formację dorosłych, to ważną sprawą są odwiedziny osób chorych i starszych w każdy pierwszy piątek miesiąca,  w piątki w naszym kościele jest odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego, w środy oprawiamy nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w pierwsze wtorki miesiąca nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Stałym elementem są nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe a w Wielkim poście nabożeństwa drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Co roku organizujemy wyjazdy na pielgrzymki do Sanktuariów  na Jasną Górę a także Św. Krzyż, Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane i inne..

Życie parafii koncentruje się wokół sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat sakrament chrztu przyjęło 39 dzieci, sakrament małżeństw przyjęło 18 par, na miejsce cmentarne zostały odprowadzone 95 osób. Przeciętna liczba wiernych uczestniczy w Eucharystii niedzielnej i świątecznej a w dni powszednie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Przed pandemią około 270 osób uczestniczyło w niedzielnej eucharystii, obecnie 230 osób.  Codziennie istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi św. pół godz. przed Mszą Św., ponadto są organizowane spowiedzi z okazji pierwszych piątków miesiąca, rekolekcji, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rytm życia duchowego w naszej Parafii wyznacza Rok Liturgiczny, przeżywany obecnie pod hasłem: „Wierzę w kościół chrystusowy”. Od następnego roku 13-tego każdego miesiąca od maja do października będziemy uczestniczyć w Nabożeństwach Fatimskich.  Co roku przeżywamy Odpust Parafialny ku czci Św. Jakuba Apostoła i ku czci Matki Bożej, Niepokalanie Poczętej.

Zagrożenia jakie dostrzegam w parafii

Zagrożenia dla życia religijnego to te, z którymi mierzymy się nie tylko my, ale cały współczesny Kościół a są nimi przede wszystkim wygodnictwo i lenistwo a z drugiej strony zbytnia aktywność zawodowa, co owocuje łatwym tłumaczeniem nieuczestniczenia w Eucharystii i nabożeństwach, zaniedbywaniem modlitwy osobistej i rodzinnej a to z kolei powoduje zubożenie duchowe, laicyzacje, podatność na wpływ destrukcyjnych ideologii, brak odpowiedzialności rodziców za życie duchowe dzieci. Poważnym zagrożeniem jest także alkoholizm i inne zniewolenia, bezcelowość życia młodych ludzi, ucieczka w wirtualny świat, lekkomyślność i brak odpowiedzialności.

Cieszy natomiast to, że ukształtowała się stła część wiernych, która często przystępuje do sakramentów św. czym daje wyraz swej wierności Panu Bogu, angażuje się na co dzień w życie parafii w jej duchowym i materialnym wymiarze.  Na uwagę i słowa uznania zasługuje ofiarność na potrzeby naszej wspólnoty i całego Kościoła Powszechnego oraz zaangażowanie wiernych w różne prace.

Wyzwania, jakie są przed nami:

1) nieustanna troska o dzieci i młodzież, osoby chore i samotne.

2) troska o rodziny – zwłaszcza młode rodziny, jak najlepsze przygotowanie narzeczonych do życia w małżeństwie i rodzinie. 

3) ofiarna posługa duszpasterska z poszukiwaniem nowych sposobów dotarcia do ludzi – zwłaszcza młodych – z Ewangelią.

Funkcjonowanie parafii jest oczywiście możliwe dzięki materialnemu zapleczu.

Parafianie organizują się do cotygodniowego sprzątania kościoła, dbają o dekorację i świeże kwiaty. Kościół jest ogrzewany całodobowo dzięki składkom parafian specjalnie na ten cel.

W ciągu ostatnich pięciu lat w naszej parafii udało się przeprowadzić następujące prace remontowe:

  • Remont tynków nawy, prezbiterium i kaplicy oraz stropu wraz z pomalowaniem całości kościoła, częściowa wymiana instalacji elektrycznej i montaż instalacji grzewczej.
  • Remont ołtarza głównego
  • Remont ambony
  • Montaż instalacji fotowoltanicznej
  • Mniejsze prace to wykonanie nowych mebli do zakrystii, nowej posadzki w kaplicy, remont plebanii i dachu budynku gospodarczego.

Wartość wszystkich prac wynosi 800000 zł. Na tę sumę składają się pozyskane środki:

  • 130000 zł za sprzedaż organistówki i karawanu
  • 211000 zł dotacji z różnych instytucji państwowych
  • 41000 zł odszkodowanie za działki parafialne przeznaczone na ścieżkę pieszo-rowerową
  • 420000 z ofiar parafian

Te liczby mówią same za siebie. Parafianie są bardzo ofiarni i środki przez nich zbierane na tacę i specjalne składki raz w roku stanowią połowę wartości prowadzonych prac. Prace gospodarcze są jednocześnie owocem współdziałania parafianin, proboszcza i wielu instytucji państwowych w działaniu, które wykracza daleko poza możliwości tak małej parafii. Współpraca ta zaowocowała  już w tych zakończonych pracach ale też otrzymaliśmy promesy wstępne z Banku Gospodarstwa Krajowego Rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład w wysokości 941000 zł na remont ołtarzy bocznych i ołtarza w kaplicy oraz ocieplenia stropu. Jeśli uda się je zrealizować to prace będą wykonane w ciągu dwóch lat.

 

Proszę ks. Biskupa o słowo umocnienia i zachęty oraz wskazówki na dalsze działania na polu duszpasterskim i troski o dziedzictwo materialne parafii.

Proszę też o pasterskie błogosławieństwo dla całej naszej parafii, a zwłaszcza dla ludzi chorych i cierpiących, dla rodzin, dla dzieci i młodzieży, dla grup parafialnych, jak i dla tych, którzy zagubili się na drodze do zbawienia.

Księże biskupie Janie polecamy Cię szczególnej opiece Matki Bożej Różańcowej oraz naszego Patrona św. Jakuba Apostoła. Niech Twoja posługa biskupia jednoczy nas przy Bogu w jednej wierze, nadziei i miłości. Szczęść Boże!

Remont ołtarza głównego.
21/09

Rozpoczęły się prace kończące trzylenie wysiłki zmierzające do odnowienia naszego ołtarza głównego. W porzednich latach w 2021 odnowione zostały obrazy św. Rodziny i NMP Różańcowej, w 2022 roku pozłocone zostały elementy ruchome ołtarza, natomiast w roku wszystkie prace zmierzają do ostatecznego wyeksponowania ołtarza według koncepcji pana Sebastiana Smagłowskiego zatwierdzoną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Fotorelacja

Pielgrzymi w Chlewicach
21/09

Tradycyjnie nocowała u nas pielgrzymka Zamojsko-lubaczowska, a wcześciej gościliśmy na obiedzie pieszą pielgrzymkę ze Stalowej Woli. Foto relacja.

Uroczystość Bożego Ciała
11/06

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana miała miejsce 8 czerwca. Wspaniała pogoda dopisałała a parafianie podjęłi wysiłek organizacji uroczystości. Dziękujemy pani Dominice Bryła za fotorelację.

Rocznica Pierwszej Komunia Świętej
11/06

W niedzielę 28 maja dzieci z klasy czwartej świętowały rocznicę pierwszej komunii świętej. Wraz z rodzicami składaliśmy Bogu dziękczynienie za miniony rok życia religijnego i wzrastania w przyjaźni z Bogiem. Oto fotorelacja z wydarzenia, autorem zdjęć jest pani Dominika Bryła.

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.