Zamontowaliśmy piece akumulacyjne w kościele

Firma „Automatik elektrociepło” z Torunia zamontowała i podłączyła siedem pieców w kościele. Przygotowania trwały przez cały ten rok: przed tynkowaniem położyliśmy nową instalację dochodzącą do wszystkich źródeł ciepła, cztery w nawie i po jednym w prezbiterium, kaplicy i zakrystii. Zamontowaliśmy też nową tablicę sterującą pod chórem oraz czujnik pogodowy na zewnątrz od strony północnej oraz […]

Zwiedzamy klasztor w Rytwianach i zabytki Sandomierza

W sobotę 7 września udaliśmy się z pielgrzymką do Rytwian i Sandomierza. Niewielka grupa 25 osobowa mogła cieszyć sie niepowtarzalną atmosferą i przepięknymi zabytkami. Klasztor w Rytwianach koło Staszowa zwany jest „Pustelnią złotego lasu” Obiekt powstał dla kamedułów, potem przebudowali go franciszkanie konwentualni, a od połowy XIX wieku jest w rękach diecezji. Zespół poklasztorny w […]

Dożynki Gminne w Chlewicach

24 sierpnia obyło się dożynkowe święto dziękczynienia za tegoroczne zbiory. Społeczność naszej parafii i gminy zorganizowała się aby podziękować Bogu i ludziom za wszelkie dary ludzkiej pracy i dary Bożej opatrzności. W kolorowej scenerii i przy udziale władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych rozpoczęliśmy spotkanie uroczystą mszą św. o godz. 15.00, którą celebrowałem wraz z księdzem […]

Pielgrzymki piesze na Jasną Górę odwiedziły parafię Chlewice.

Piesza Pielgrzymka ze Salowej Woli przechodziła przez parafię Chlewice w dniu 9.08.2019 r. Pielgrzymi zatrzymali się w naszej parafii na posiłek obiedni między godziną 12.00 a 13.00. Pielgrzymka licząca 600 osób pielgrzymowała w sześciu grupach. Trzy grupy zatrzymały się na posiłek w Jaronowicach i trzy kolejne w Chlewicach. Od lat parafianie organizują dowóz tego posiłku […]

Zakończyły się prace remontowe przewidziane na ten rok.

Wszystkie tynki nawy kościoła zostały wymienione łącznie z chórem. A także zakrystia z obu stron. Położone tynki mają strukturę wapienną z niewielką domieszką cementu. Przyziemie jest wykończone specjalistycznym tynkiem renowacyjnym firmy „Atlas” na wysokość 100 cm. Przy wjątkowo dobrej wilgotności murów to powinno zabezpieczyć mury na najbliższe lata. Tynki zapewniają oddychanie i przeciwdziałają zagrzybieniu. Zamontowaliśmy  […]

Ołtarze na Boże Ciało

W tradycji naszej parafii przetrwał zwyczaj przygotowania ołtarzy na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Trasa procesji zmienia się co dwa lata i różne grupy parafian przygotowują ołtarze i stroją je kwiatami. W tym roku trasa procesji miała prowadzić przez ulice: Źródłową, Cichą, Partyzantów i 16-go Stycznia. W tym roku tak to zabrzmiało w […]

Prace remontowe w parafii Chlewice.

W parafii Chlewice wiele się działo w ciągu ostatnich lat. Najnowsza historia prac remontowych sięga początku wieku dwudziestego pierwszego kiedy proboszczem parafii ks. Edward Iwan. Wtedy zapoczątkowano gruntowny remont plebanii. Polegał on na wymianie wszystkich instalacji, przebudowie murów i ścian działowych budynku oraz zaplecza gospodarczego. Wtedy też prowadzono wielorakie prace remontowe w kościele polegające na: […]