Triduum paschalne i święta wielkanocne w naszej parafii.

Tradycyjnie obchody wielkiego tygodnia rozpoczęły się od niedzieli palmowej. Nie zabrakło uroczystej procesji z palmami po mszy św. o godz. 10.00. O godzinie 17.00 parafianie licznie uczestniczyli w drodze krzyżowej po ulicach Chlewic, na której rozważania prowadzili harcerze i młodzież. Wszyscy włączali się w niesienie „dużego i ciężkiego krzyża”. Niosąc zapalone pochodnie w sprzyjającej pogodzie zwróciliśmy się do Boga obecnego w życiu, przyrodzie i naszych domostwach. Przez wiele dni przygotowywaliśmy wystrój ołtarzy wystawienia Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy i Grobie Pańskim. Bardzo wielu parafian zaangażowało się w to dzieło. Ale też zadbaliśmy o odpowiednią oprawę liturgiczną świąt. Ministranci uczestniczyli wytrwale w liturgii paschalnej i adoracji Najświętszego Sakramentu przez całe Triduum Paschalne, koło biblijne oraz dzieci młodzież przygotowali liturgię słowa natomiast strażacy i harcerze czuwali przy Grobie Pańskim. Rezurekcja i mszę święte obfitowały w wielką liczbę gości z rodzin parafian zamieszkujących na Śląsku i w domach letniskowych na terenie parafii. Ponieważ w ostatnim czasie było wiele pogrzebów parafian w wieku od pięćdziesiątego roku życia w przepowiadaniu homiletycznym odniosłem się do wiary w zmartwychwstanie Chrystusa doświadczane najpierw w pustym grobie przez uczniów Chrystusa a później utrwalane w spotkaniach uczniów ze zmartwychwstałym Panem pośród wątpliwości i codziennych zajęć.

Niedziela Miłosierdzia i czas wielkanocny kieruje nasze myśli i serca ku odkryciu prawdy naszej drodze do powstania z martwych w kościele Jezusa Chrystusa. Dopóki żyjemy ta droga nie ma końca, ale ma swój kres.