Świąteczne Życzenia – Wielkanoc 2018 r.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych,
szukajcie tego, co w górze…” Kol 3,1

W Niedzielę Wielkanocną 2018 roku, który przeżywamy pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, życzę Wszystkim Mieszkańcom naszej Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach i Gościom Bożego Błogosławieństwa i radości jaką daje przyjaźń z Chrystusem oraz obecność w naszych sercach Ducha Świętego. Niech prawda o zmartwychwstaniu Pana napełnia nasze serca. Niech przynosi dobre owoce w codziennym życiu. Niech Duch Święty obdarzy nas swoimi darami, abyśmy każdego dnia chętnie i z radością wypełniali wolę Boga.

ks. Paweł Majewski

Chlewice Wielkanoc 01.04.2018 r.