Schola z Nowego Korczyna w Chlewicach

10 marca w drugą niedzielę wielkiego postu gościliśmy pielgrzymkę scholii parafialnej z Nowego Korczyna: dzieci, młodzież oraz rodzice, razem 50 osób. Goście uczestniczyli we mszy św. o godzinie 10.00. Przygotowali i poprowadzili liturgię słowa wraz z modlitwą wiernych oraz śpiewali pieśni w czasie mszy świętej. Następnie zwiedzili plebanię a potem była kiełbaska z grilla, kawa, herbata i ciasto w miejscowym zajeździe u pani Urszuli, gdzie przyjęli ich miejscowi parafianie. Był to czas wspólnej modlitwy, miłych wspomnień i spotkań. około godziny 14.00 pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną do domu.

Schola powstała z mojej inicjatywy po wielu próbach wspólnego śpiewania w różnych grupach. Udało się ją zorganizować dzięki zaangażowaniu prowadzących i rodziców. Spotykają  się systematycznie od 2012 roku, pod czujnym okiem p. Radosława Kornasia – prowadzącego scholę. Pan Kornaś jest muzykiem z wykształcenia, byłym organistą w parafii Bejsce, nauczycielem muzyki w Bejscach, Solcu Zdroju i Nowym Korczynie jak również prowadzącym zajęcia muzyczne w gminach Bejsce, Solec Zdrój i Opatowiec. Wszystkie aranżacje muzyczne, muzyka instrumentalna i wokalna są jego dziełem.  Do scholii należy 26 osób. Są to zarówno uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum jak i liceum. Przy organizacji spotkań pomaga katechetka, p. Maria Błach. Pani katechetka jest ewangelizatorem z powołania. Działa we wszystkich niemalże dziedzinach życia parafialnego wykazując się nie tylko świadectwem wiary, ale także bezinteresownym współdziałaniem z proboszczem parafii i wszystkimi grupami zaangażowanymi w działanie dla dobra parafii.

Schola  śpiewem upiększa liturgię Mszy świętej oraz uroczystości parafialnych. Biorą udział również w przedstawieniach wystawianych w kościele i w szkole. Dbając o  formację duchową, każdego roku podczas wakacji wyruszają wspólnie z rodzicami i opiekunami do ośrodka rekolekcyjnego ,,Wyspa” w Budzyniu. To dobry czas na tworzenie i wzmacnianie  wspólnoty. Spotkania, próby i udział w liturgii możliwe są dzięki współpracy i zaangażowaniu rodziców. Do grupy dołączają uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej. Pamiętając o tym, że ,,ten, kto śpiewa, ten się dwa razy modli”, pragną stale ulepszać swoje umiejętności, by coraz lepiej oddawać cześć Panu Bogu i wielbić Go swoim śpiewem i modlitwą.

Chciałbym, aby w naszej parafii powstała taka grupa. Zapraszam chętnych, ale przede wszystkim potrzeba prowadzących i dobrej woli rodziców. Ks. Proboszcz.

                        

Obejrzyj film