Prace remontowe w parafii Chlewice.

W parafii Chlewice wiele się działo w ciągu ostatnich lat. Najnowsza historia prac remontowych sięga początku wieku dwudziestego pierwszego kiedy proboszczem parafii ks. Edward Iwan. Wtedy zapoczątkowano gruntowny remont plebanii. Polegał on na wymianie wszystkich instalacji, przebudowie murów i ścian działowych budynku oraz zaplecza gospodarczego. Wtedy też prowadzono wielorakie prace remontowe w kościele polegające na: wybudowaniu nowego chóru, remontu organów, wymianie posadzki i wymianie instalacji elektrycznej wraz z montażem promienników cieplnych do ogrzewania kościoła. W tym czasie zaangażowało się bardzo wielu parafian w prace i były one prowadzone dzięki ich pomocy.
Od roku 2008 r. kiedy proboszczem był ks. Paweł Majewski bardzo zmieniło się otoczenie kościoła: wycięto wiele drzew, wykonano remont elewacji kościoła i dachu powierzchownie oraz całego otoczenia kościoła wraz z murami ogrodzenia, obejściem procesyjnym oraz parkingiem przed kościołem. Prace te były możliwe do wykonania dzięki zaangażowaniu ówczesnego wójta gminy Moskorzew pochodzącego z parafii Chlewice pana Klimka i wykorzystaniu środków unijnych. W tym czasie trwały też prace przy plebanii, która zyskała nowy dach, malowanie wnętrza, kraty zabezpieczające przed włamaniem, instalację sygnalizacji włamania i monitoringu. Podjęto też prace remontowe w kościele w latach 2017-2018.
W listopadzie ubiegłego roku przeprowadzono dalsze prace dalsze prace remontowe przy plebanii oraz jej otoczenia. Znaczący był trud uprządkowania podwórka, budynków gospodarczych, montażu bramy wjazdowej i pielęgnacji krzewów i drzew wokół plebanii.
W lipcu tego roku rozpoczęliśmy remont kościoła. Środki finansowe parafia pozyskała ze składki parafian, odszkodowania za budowę ciągu pieszo-rowerowego na działkach parafialnych oraz tacy, które wyniosły w sumie 88 tys. Zł. Obejmuje on całkowitą wymianę tyków przyziemia na wysokość 1,5 m. , zdjęcie wszystkich nawarstwień malarskich z wielu lat, także i tych ostatnich, założenie nowych tynków renowacyjnych w przyziemiu oraz tynku drobnoziarnistego mineralnego na całej powierzchni nawy. Prace wykonuje firma pana Marcina Złotnika z Buska Zdroju.
Prace tynkarzy nadzoruje pani mgr Izabela Kłeczek, dyplomowany konserwator sztuki. Pani konserwator wraz ze swoimi współpracownikami odkryła bardzo ciekawe malowidła pochodzące z okresu „Młodej Polski” które prawdopodobnie będziemy restaurować bo przedstawiają dużą wartość artystyczną.
Remont obejmuje także wykonanie nowej instalacji elektrycznej potrzebnej do montażu pieców akumulacyjnych do ogrzewania kościoła. Pomysł i realizację zadania prowadzi firma „Automatic” z Torunia. Sprawdzona w wielu kościołach instalacja grzewcza obejmuje montaż siedmiu pieców oraz nowoczesnego sterowania, które zapewni w ekonomiczny sposób utrzymanie stałej temperatury w kościele i wilgotności. Firma „Helikon” podejmuje się dostarczenia nowych elementów instalacji świetlnej obejmującą nowe punkty świetlne w prezbiterium i na kościele dwanaście nowych „Zacheuszków” dwuramiennych oraz odnowionych żyrandoli z dodaniem sześciu punktów świetlnych. Całość montuje firma Pawła Doktora z Nowego Korczyna. Planujemy zakończenie prac do końca sierpnia tego roku. Prace stanowią pierwszy etap remontu nawy. Remont stropu i malowanie planowane są na przyszły rok.