Pielgrzymki piesze na Jasną Górę odwiedziły parafię Chlewice.

Piesza Pielgrzymka ze Salowej Woli przechodziła przez parafię Chlewice w dniu 9.08.2019 r. Pielgrzymi zatrzymali się w naszej parafii na posiłek obiedni między godziną 12.00 a 13.00. Pielgrzymka licząca 600 osób pielgrzymowała w sześciu grupach. Trzy grupy zatrzymały się na posiłek w Jaronowicach i trzy kolejne w Chlewicach. Od lat parafianie organizują dowóz tego posiłku dla wszystkich pielgrzymów zarówno w Jaronowicach jak i Chlewicach. Jak zawsze nie zabrakło strawy dla wszystkich uczestników rekolekcji w drodze.
Natomiast 11.08.2019 r. gościliśmy pielgrzymkę Zamojsko-Lubaczowską na noclegu. Grupa z Biłgoraraja licząca około 170 osób nocowała w Chlewicach oraz Damianach. Pielgrzymów na nocleg przyjęli parafianie oraz Dom Kultury w Chlewicach i remiza strażacka w Damianach.
Ci ostatni pielgrzymi przychodzą do Chlewic dość wcześnie bo między 16.00 a 17.00. Organizują więc wieczorną modlitwę w kościele parafialnym ( nie zawsze tak jest bo to zależy od ogólnego planu pielgrzymkowego). Grupa z BiŁgoraja nocująca w Chlewicach wychodziła pierwsza następnego dnia. W tej pielgrzymce kapłani przewodnicy niosą Najświętszy Sakrament wystawiony w specjalnej monstrancji umieszczonej na podwyższonym drzewcu. W związku z tym grupa wieczorem modliła się w kościele przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, a rano przewodnik zabrał Go na trasę pielgrzymki. A więc jest to piękna kontynuacja procesji Bożego Ciała rozciągnięta na całą trasę pielgrzymki. Dziękujemy Bogu za autentyczną i wielką modlitwę pielgrzymów w naszym kościele oraz wszelkie dobro wyświadczone uczestnikom wędrownych rekolekcji. Zdjęcia i filmy obrazują atmosferę pielgrzymek. Ks. Proboszcz