Okres Wielkiego Postu – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

 

W Środę Popielcową – 14 – lutego 2018 r. rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Jest to czas naszego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Obecny rok przeżywamy pod hasłem: ” Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. To On rozlewa w naszych sercach miłość, ożywia wiarę, uzdalnia do chrześcijańskiego świadectwa, a w chwilach trudnych i kiedy nie potrafimy się modlić przychodzi z pomocą naszej słabości. Serdecznie zapraszamy Dzieci, Młodzież, Dorosłych, Osoby w starszym wieku, Chorych i Wszystkich Chętnych na Wielkopostne Nabożeństwa: „Drogi Krzyżowej” – w naszym Kościele Parafialnym – w każdy Piątek o godz. 16.30 oraz „Gorzkich Żali” – w każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 13.00.

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne będą trwały od Trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu – 4 marca 2018 r do 6 marca. „Dzień Spowiedzi” przypadnie w poniedziałek 5 marca. Sakrament Pokuty i Pojednania – „Spowiedź”– od godziny 9.00 i po południu od godziny 15.00. W tym dniu Księża z naszego Dekanatu Szczekocińskiego będą sprawować Sakrament Pokuty i Pojednania w naszym Kościele. Serdecznie zapraszamy Wszystkich Parafian do udziału w Rekolekcjach: Dyrekcję i Grono Pedagogiczne oraz Pracowników ZPO w Chlewicach, Rodziców, Dzieci, Młodzieży, Dorosłych, Chorych, Osoby w Starszym wieku.

W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej – 25 marca 2018 r. – o godz. 17.00, wyruszymy ulicami Chlewic , ze świecami, pochodniami, lampionami i Krzyżem na uroczystą „Drogę Krzyżową”. Serdecznie zapraszamy Ministrantów, Harcerzy, Strażaków, Koła Różańcowe, Dorosłych, Starszych, Chorych, Dzieci, Młodzież i Wszystkich Parafian.

Niech Duch Święty oświeca nasze serca i umysły, abyśmy dobrze przeżywali ten szczególny czas.