24 LUTY 2019

1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od 16.30 i msza św. O 17.00.
2. Bóg zapłać osobom, które posprzątały kościół wczoraj i za ofiary na ogrzewanie kościoła po 20 zł oraz kwiaty: Jałocha Teresa. Na przyszłą sobotę na godz. 08.30 zapraszam rodziny z Jadwigowa: Łata Lidia, Kudła Renata i Parzniewscy. Dziękuję wszystkim parafianom z Jaronowic, którzy sprzątali kościół: 39 domów na 66 i złożyli ofiary na ogrzewanie: 780 zł.
3. 6 lutego miała miejsce komisja ŚWKZ dotycząca naszego kościoła i prac ostatnio prowadzonych. Jej treść zamieściłem na stronie internetowej. Najważniejsza sentencja brzmi tak, że ze stanowiska konserwatorskiego w dalszych pracach powinny zostać zachowane przedstawienia figuralne w medalionach stropu nawy. Natomiast pozostała ornamentalna dekoracja oraz wyprawy monochromatyczne mogą być poddane korekcie (zarówno kompozycyjnej jak i kolorystycznej). Wykonanie nowej aranżacji powinno być prowadzone na podstawie całościowego planu. Oznacza to, że możemy jeszcze poddać korekcie całą kolorystykę i niektóre ornamenty nawy. Trzeba zastanowić się nad kierunkiem działań i zaplanować całość prac.
4. Pielgrzymka rolników.
5. W przyszłą niedzielę po mszy św. O godz.10.00 spotkanie z rodzicami dzieci, które przystąpią do pierwszej komunii świętej w 2020 roku.
Bóg zapłać za ofiary na kościół: