Parafia Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach

Najstarsze pisemne wzmianki o tej placówce duszpasterskiej pochodzą z lat 1373 – 1374, parafia jednak musiała powstać nieco wcześniej. Z opisu Jana Długosza wynika, że Chlewice około połowy XV wieku były jeszcze filią parafii Dzierzgów, ale nie wiadomo, od kiedy i do którego roku. W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej parafia należała do dekanatu jędrzejowskiego i diecezji krakowskiej, w kieleckiej jest dopiero od XIX wieku. W latach 1867 -1918 była w dekanacie włoszczowskim, obecnie jest w szczekocińskim.
Pierwsze kościoły tej parafii były drewniane. Ostatni rozebrano w 1862 roku, a w jego miejsce w latach 1862 – 1864 wzniesiono obecny, murowany kościół jednonawowy. Jego fundatorem był Michał Bontani, dziedzic Chlewie i Pradeł, postać tragiczna, wspominana już przy opisie wsi Chlewice.

Do parafii należą następujące miejscowości: Chlewice, Damiany, Jadwigów oraz leżące już w powiecie jędrzejowskim Jaronowice. W roku 1856 parafia liczyła 511 wiernych, w 1868 – 784, w 1886 – 1037, w 1900 – 1819, w 1938 -2311, a w 2003 – 1128.

Na obszarze parafii znajdują się: szkoła podstawowa, przedszkole, apteka oraz 5 sklepów, w tym 3 spożywcze, a także młyn elektryczny.

Powierzchnia ogólna obrębu Chlewic, bez Kolonii Chlewskiej, wynosiła 453,69 ha, w tym 367,63 ha zajmowały grunty orne 25,35 ha żytki zielone, 15,22 ha lasy i grunty pozostałe 45,46 ha.