Noworoczne Życzenia – 01.01.2018 r.

W Nowym Roku 2018, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” życzę Wszystkim Mieszkańcom Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach i Gościom naszej Parafii: zdrowia, radości, Bożego Błogosławieństwa i opieki Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki. Niech Duch Święty napełni nas swoimi darami. Niech obdarzy nas miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem w naszym codziennym życiu. Niech ten rozpoczynający się rok będzie czasem, w którym doświadczymy miłości Syna Bożego, opieki Maryi oraz życzliwości Osób wśród których żyjemy.

Z wyrazami szacunku i z modlitwą ks. Paweł Majewski.

Chlewice 1 stycznia 2018 r.