MINISTRANCI

Liturgiczna służba ołtarza

Grafik Ministrantów na Niedzielę:

1. Michał Siekanka
2. Maciej Struzik
3. Tomasz Młynarczyk
4. Damian Huptyś
5. Sebastian Skurkowski
6. Marek Struzik
7. Dawid Kułaga
8. Adrian Czubała
9. Mikołaj Benderz
10. Bartłomiej Zgryza
11. Patryk Trela
12. Bartłomiej Jaworski
13. Bartłomiej Pechta

1.Piotr Grzyb
2. Mariusz Siemiński
3. Damian Czajkowski
4. Grzegorz Czajkowski
5.  Tomasz Jakubski
6. Kamil Kudła
7. Dominik Well
8. Maciej Machalski
9. Maciej Wiatr
10. Szymon Konarski
11. Konrad Podgórski
12. Kacper Zbroński
13. Marceli Zbroński
14. Filip Pakuła

1. Dawid Chuptyś
2. Jakub Chuptyś
3. Dawid Markowski
4. Mateusz Rams
5. Michał Well
6. Mateusz Kosowski
7. Jarosław Kil
8. Jakub Konarski
9. Patryk Drzazga
10. Robert Huptyś
11. Patryk Nowakowski

 

„Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.
Dzień dniowi głosi opowieść,
a noc nocy przekazuje wiadomość.
Nie jest to słowo, nie są to mowy,
których by dźwięku nie usłyszano;
ich głos się rozchodzi na całą ziemię
i aż po krańce świata ich mowy.
Tam słońcu namiot wystawił,
i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.
Ono wschodzi na krańcu nieba,
a jego obieg aż po krańce niebios,

i nic się nie schroni przed jego żarem”.
Ps 19 (18), 2-7

 

„Ad maiora natus sum”