Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii 2023
14/11

Ks. Bp Jan Piotrowski wiztując naszą parafię 12 listopada modlił się wraz z naszymi parafianami w czasie mszy św. o godzinie 9.00, 11.30 i 15.30 oraz na spotkaniach z wiernymi a także na cmentarzu parafialnym. Oto sprawozdanie ks. proboszcza;

Czcigodny Księże Biskupie Janie, nasz Pasterzu!

U zarania dziejów Kościoła, Apostołowie odwiedzali wspólnoty wiernych, które rodziły się dzięki ich gorliwemu głoszeniu Dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie – jedynym Zbawicielu człowieka. Przybywali ze Słowem otuchy, pouczenia, a gdy zachodziła potrzeba, także napomnienia.  Witając Cię serdecznie w naszym parafialnym Kościele, tak postrzegamy Twoją – Księże Biskupie pasterską posługę.

Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii na koniec września  2018 r. roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Mariana Florczyka. Na początku października tego roku  – decyzją Ks. Bp. Ordynariusza – objąłem funkcję Proboszcza. Jestem duszpasterzem tej wspólnoty parafialnej od pięciu lat. W parafii mieszka obecnie ok. 1150 mieszkańców. Część osób przebywa poza granicami kraju oraz wyjeżdża na dłuższy okres czasu do pracy poza parafię. Najliczniejsza grupa parafian mieszka w Chlewicach, do parafii należą jeszcze trzy miejscowości: Jaronowice, Jadwigów i Damiany. Mieszkańcy parafii trudnią się przede wszystkim rolnictwem, niewielka część podejmuje różne inne prace zarobkowe, mamy także wielu mieszkańców przyjeżdzających do nas tylko w miesiącach letnich. Starając się budować żywy Kościół, w naszej parafii prowadzimy formację dorosłych, młodzieży i dzieci. Wśród działających w parafii grup duszpasterskich mamy wspólnotę Żywego Różańca, koło biblijne i grupa lektorów składająca się z dorosłych i dzieci, grupa śpiewająca, ministranci, zespól dekoracyjny. Podejmujemy  spotkania formacyjne kandydatów do sakramentu Bierzmowania czy na spotkania przygotowujące do przyjęcia pierwszej komunii świętej, organizując także ich udział w liturgii parafii. Wraz z panią katechetką prowadzę katechizację w szkole, często zapraszamy dzieci z przedstawieniami Jasełek czy innych do kościoła. Cykliczne nabożeństwa związane z rokiem liturgicznym gromadzą stałą grupę parafian, którzy angażują się najmocniej w życie parafii. Jeśli chodzi o formację dorosłych, to ważną sprawą są odwiedziny osób chorych i starszych w każdy pierwszy piątek miesiąca,  w piątki w naszym kościele jest odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego, w środy oprawiamy nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w pierwsze wtorki miesiąca nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Stałym elementem są nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe a w Wielkim poście nabożeństwa drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Co roku organizujemy wyjazdy na pielgrzymki do Sanktuariów  na Jasną Górę a także Św. Krzyż, Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane i inne..

Życie parafii koncentruje się wokół sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat sakrament chrztu przyjęło 39 dzieci, sakrament małżeństw przyjęło 18 par, na miejsce cmentarne zostały odprowadzone 95 osób. Przeciętna liczba wiernych uczestniczy w Eucharystii niedzielnej i świątecznej a w dni powszednie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Przed pandemią około 270 osób uczestniczyło w niedzielnej eucharystii, obecnie 230 osób.  Codziennie istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi św. pół godz. przed Mszą Św., ponadto są organizowane spowiedzi z okazji pierwszych piątków miesiąca, rekolekcji, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rytm życia duchowego w naszej Parafii wyznacza Rok Liturgiczny, przeżywany obecnie pod hasłem: „Wierzę w kościół chrystusowy”. Od następnego roku 13-tego każdego miesiąca od maja do października będziemy uczestniczyć w Nabożeństwach Fatimskich.  Co roku przeżywamy Odpust Parafialny ku czci Św. Jakuba Apostoła i ku czci Matki Bożej, Niepokalanie Poczętej.

Zagrożenia jakie dostrzegam w parafii

Zagrożenia dla życia religijnego to te, z którymi mierzymy się nie tylko my, ale cały współczesny Kościół a są nimi przede wszystkim wygodnictwo i lenistwo a z drugiej strony zbytnia aktywność zawodowa, co owocuje łatwym tłumaczeniem nieuczestniczenia w Eucharystii i nabożeństwach, zaniedbywaniem modlitwy osobistej i rodzinnej a to z kolei powoduje zubożenie duchowe, laicyzacje, podatność na wpływ destrukcyjnych ideologii, brak odpowiedzialności rodziców za życie duchowe dzieci. Poważnym zagrożeniem jest także alkoholizm i inne zniewolenia, bezcelowość życia młodych ludzi, ucieczka w wirtualny świat, lekkomyślność i brak odpowiedzialności.

Cieszy natomiast to, że ukształtowała się stła część wiernych, która często przystępuje do sakramentów św. czym daje wyraz swej wierności Panu Bogu, angażuje się na co dzień w życie parafii w jej duchowym i materialnym wymiarze.  Na uwagę i słowa uznania zasługuje ofiarność na potrzeby naszej wspólnoty i całego Kościoła Powszechnego oraz zaangażowanie wiernych w różne prace.

Wyzwania, jakie są przed nami:

1) nieustanna troska o dzieci i młodzież, osoby chore i samotne.

2) troska o rodziny – zwłaszcza młode rodziny, jak najlepsze przygotowanie narzeczonych do życia w małżeństwie i rodzinie. 

3) ofiarna posługa duszpasterska z poszukiwaniem nowych sposobów dotarcia do ludzi – zwłaszcza młodych – z Ewangelią.

Funkcjonowanie parafii jest oczywiście możliwe dzięki materialnemu zapleczu.

Parafianie organizują się do cotygodniowego sprzątania kościoła, dbają o dekorację i świeże kwiaty. Kościół jest ogrzewany całodobowo dzięki składkom parafian specjalnie na ten cel.

W ciągu ostatnich pięciu lat w naszej parafii udało się przeprowadzić następujące prace remontowe:

  • Remont tynków nawy, prezbiterium i kaplicy oraz stropu wraz z pomalowaniem całości kościoła, częściowa wymiana instalacji elektrycznej i montaż instalacji grzewczej.
  • Remont ołtarza głównego
  • Remont ambony
  • Montaż instalacji fotowoltanicznej
  • Mniejsze prace to wykonanie nowych mebli do zakrystii, nowej posadzki w kaplicy, remont plebanii i dachu budynku gospodarczego.

Wartość wszystkich prac wynosi 800000 zł. Na tę sumę składają się pozyskane środki:

  • 130000 zł za sprzedaż organistówki i karawanu
  • 211000 zł dotacji z różnych instytucji państwowych
  • 41000 zł odszkodowanie za działki parafialne przeznaczone na ścieżkę pieszo-rowerową
  • 420000 z ofiar parafian

Te liczby mówią same za siebie. Parafianie są bardzo ofiarni i środki przez nich zbierane na tacę i specjalne składki raz w roku stanowią połowę wartości prowadzonych prac. Prace gospodarcze są jednocześnie owocem współdziałania parafianin, proboszcza i wielu instytucji państwowych w działaniu, które wykracza daleko poza możliwości tak małej parafii. Współpraca ta zaowocowała  już w tych zakończonych pracach ale też otrzymaliśmy promesy wstępne z Banku Gospodarstwa Krajowego Rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład w wysokości 941000 zł na remont ołtarzy bocznych i ołtarza w kaplicy oraz ocieplenia stropu. Jeśli uda się je zrealizować to prace będą wykonane w ciągu dwóch lat.

 

Proszę ks. Biskupa o słowo umocnienia i zachęty oraz wskazówki na dalsze działania na polu duszpasterskim i troski o dziedzictwo materialne parafii.

Proszę też o pasterskie błogosławieństwo dla całej naszej parafii, a zwłaszcza dla ludzi chorych i cierpiących, dla rodzin, dla dzieci i młodzieży, dla grup parafialnych, jak i dla tych, którzy zagubili się na drodze do zbawienia.

Księże biskupie Janie polecamy Cię szczególnej opiece Matki Bożej Różańcowej oraz naszego Patrona św. Jakuba Apostoła. Niech Twoja posługa biskupia jednoczy nas przy Bogu w jednej wierze, nadziei i miłości. Szczęść Boże!

Remont ołtarza głównego.
21/09

Rozpoczęły się prace kończące trzylenie wysiłki zmierzające do odnowienia naszego ołtarza głównego. W porzednich latach w 2021 odnowione zostały obrazy św. Rodziny i NMP Różańcowej, w 2022 roku pozłocone zostały elementy ruchome ołtarza, natomiast w roku wszystkie prace zmierzają do ostatecznego wyeksponowania ołtarza według koncepcji pana Sebastiana Smagłowskiego zatwierdzoną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Fotorelacja

Pielgrzymi w Chlewicach
21/09

Tradycyjnie nocowała u nas pielgrzymka Zamojsko-lubaczowska, a wcześciej gościliśmy na obiedzie pieszą pielgrzymkę ze Stalowej Woli. Foto relacja.

Uroczystość Bożego Ciała
11/06

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana miała miejsce 8 czerwca. Wspaniała pogoda dopisałała a parafianie podjęłi wysiłek organizacji uroczystości. Dziękujemy pani Dominice Bryła za fotorelację.

Rocznica Pierwszej Komunia Świętej
11/06

W niedzielę 28 maja dzieci z klasy czwartej świętowały rocznicę pierwszej komunii świętej. Wraz z rodzicami składaliśmy Bogu dziękczynienie za miniony rok życia religijnego i wzrastania w przyjaźni z Bogiem. Oto fotorelacja z wydarzenia, autorem zdjęć jest pani Dominika Bryła.

Uroczystość pierwszej Komunii Świętej
09/06

W sobotę 27 maja odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Długo oczekiwany i pięknie przygotowany dzień pełen był wrażeń bo zdjęcia pani Dominika Bryła zaczęła robić dzieciom i ich rodzinom już przed godziną 11.00. Rodzice pięknie przygotowali świątynię i jej otoczenie i poprzez swoje zaangażowanie i pracę potwierdzili,że religijne wychowanie ich dzieci leży im bardzo na sercu i jest przemyślane i dopracowane. 13 dzieci po raz pierwszy przyjęło w pełni 'Pokarm Aniołów': Bała Piotr, Całka Lena, Drzazga Dominik, Grzyb Lena, Jastrzębski PiotrKonarski Krystian, kosiorkiewicz Kinga, Łukaszek Małgorzata, Nowak Jakub, Ożarowska Emilia, Sadowska Wiktoria, Szczechla Natalia, Zroński Ksawery. Dziesięć z nich uczęszczło do szkoły podstawowej w Chlewicach a troje do szkoły w Nagłowicach. Dzieci wraz z rodzicami podjęli całoroczny trud przygotowania się do tej chwili. Uczestniczyli w niedzielnych i świątecznych mszach św. Dzieci uczestniczyły w przepięknych jasełkach w szkole i w kościele, prowadziły drogi krzyżowe w kościele w wielkim poście a także nabożeństwach majowych oraz wielu próbach bezpośrednio przed wydarzeniem. Rodzice złożyli w darze dla parafii 1750 zł na zakup kompletu obrusów wielkopostnych i adwentowych do kościoła. W białym tygodniu dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły modlitwie w kościele w strojach komunijnych. 2 czerwca udaliśmy się z pielgrzymkądziękczynną sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz muzeum 'Dom rodzinny ojca świętego Jana Pawła II' w Wadowicach. Autorem zdjęć z uroczystości jest pani Dominika Bryła.

film z komunii

Życzenia Wielkanocne
08/04

Oto dziś przenika nas wielka radość płynąca od Zmartwychwstałego. Szczęśliwy dom, w którym rozbrzmiewa prawda wielkanocnego poranka. Niech Was rozpromieni radość wypływająca z tajemnicy paschalnej. Niech wypełni Wasze serca i Waszych najbliższych. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy każdy mrok Waszej codzienności. Niech tegoroczna Wielkanoc przeżywana w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, będzie dla Was błogosławionym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem; spotkaniem przeżywanym w mocnej wierze, pewnej nadziei i głębokiej miłości.

Święte Triduum Paschalne
07/04

 

Czuwanie Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku kieruje nasze myśli i serca do cierpiącego Crystusa. Jednoczymy się Chrystusem aby umierać dla grzechu i żyć w wolności dzieci Bożych...

Posumowanie najważniejszych prac w parafiii w 2022 roku.
09/02

W niedzielę 29 stycznia gościliśmy w naszej parafii posła Michała Cieślaka, byłego ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego wraz radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arturem Konarskim, naszym parafianinem. Spotkanie modlitewne na mszy św. o godzinie 11.30 było okazją do podziękowania panu posłowi za wielkie zaangażowanie w pozyskanie środków z budżetu państwa i inych podmiotów a także panu radnemu Arturowi, ktory czuje się szczególnie związany i zobowiązany fundatorom ołtarza głównego, którymi byli jego przodkowie. Była to także okazja do posumowania ubiegłego roku, życia duchowego parafii i spraw gospodarczych. Posumowanie wykonanych prac jest następujące: remont ambony to koszt 87 998,56 zł, w tym 60 tys dotacji MKiDN oraz 27998,56 zł wkładu własnego. Następnie Złocenie elementów ołtarza głównego: kolumn wraz z kapitelami, aniołów, ramy obrazów, glorii oraz malowanie tabernakulum to koszt 82945,20 zł, w tym 40 tys dotacji od fundacji LOTTO i 25 tys od ŚWKZwK i wkład własny 17945,20 zł oraz konserwacja techniczna szafy ołtarza głównego to koszt 22 tys zł w tym 15 tys, dotacji fundacji PGE i 7 tys wkładu własnego. Do tego doliczamy wykonanie posadzki w kaplicy, koszt 10000 zł. Ogółem koszt wszystkich prac to 201 tys. Zł w tym 140 tys dotacji i 56 tys wkładu własnego.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2022
23/12

Z okazji Świąt  Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia Drogim Parafianom i Gościom.

Przeżywając kolejne w naszym życiu Boże Narodzenie pozwólmy, aby Dziecię Jezus zamieszkało w nas, w naszych domach, rodzinach i wspólnotach przynosząc prawdę o życiu, radość, pokój, miłość i dobro. Niech Jezus Emmanuel – Bóg z nami, będzie dla nas znakiem, że nasze życie, niezależnie od okoliczności, posiada głęboki sens i wartość i zmierza do swojego celu jakim jest wieczność. Niech te Święta będą dla nas czasem głębokiej radości z faktu jak bardzo zostaliśmy przez Boga ukochani. Niech ta radość pomaga nam przemieniać nasze życia.

Życzymę zdrowia, niesłabnącej nadziei i poczucia wolności w zmaganiach jakie podejmujemy w tym czasie. Życzę, aby betlejemska gwiazda zwiastując narodziny Zbawiciela rozświetlała swoim blaskiem nie tylko czas Świąt, ale także wszystkie dni Nowego 2022 Roku.

 

 

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.