RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Nauczyła nas Matka Boża modlitwy szczególnego dziękczynienia.
Nauczyła nas w różańcu dziękować za Jezusa Chrystusa…
Tego nas Matka Najświętsza nauczyła:
dzięki temu ta prosta modlitwa podnosi stale nasze ludzkie życie,
jest szczególnym darem Matki Chrystusa i naszej Matki Kościoła

Żywy Różaniec:

 •  Składa się z żywych róż.
 •  Każda róża ma dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, czyli jedną tajemnicę połączoną z rozważaniami, w ten sposób odmawiany jest w róży cały różaniec – 20 tajemnic.
 • Jest to wieniec różany składany u stóp Królowej.

Żywy Różaniec oznacza:

 •  Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem chrześcijańskiego postępowania.
 • Życie wiarą, nadzieją i miłością.

Cele Żywego Różańca:

 • Umocnienie wiary w duszach wiernych.
 • Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
 • Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
 • Ożywienie działalności apostolskiej.

Obowiązki:

 • Zapisanie w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
 • Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważnie stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz modlitwa za spokój jego duszy.