Dożynki Gminne w Chlewicach

24 sierpnia obyło się dożynkowe święto dziękczynienia za tegoroczne zbiory. Społeczność naszej parafii i gminy zorganizowała się aby podziękować Bogu i ludziom za wszelkie dary ludzkiej pracy i dary Bożej opatrzności. W kolorowej scenerii i przy udziale władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych rozpoczęliśmy spotkanie uroczystą mszą św. o godz. 15.00, którą celebrowałem wraz z księdzem Zbigniewem Chłostą, proboszczem parafii Moskorzew. W liturgię zaangażowali się radni gminy podejmując komentarze, czytania, modlitwę wiernych i procesję z darami.