CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Teologiczne zasady interpretowania Pisma Świętego.
1. Zwracać uwagę na treść i jedność całej Biblii.
2. Czytać w Tradycji całego Kościoła.
3. Uwzględniać analogię wiary.
Oznacza to, że:

Pierwszą zasadą przy interpretowaniu każdego fragmentu Pisma Świętego jest odwołanie się do całości Biblii – szukamy więc jej „jedności”. Biblia ukazuje zbawienie człowieka, które było zapowiadane w Starym Testamencie,, a jego realizacja dokonała się w Chrystusie w Nowym Testamencie. Mówimy, że „Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie”.

Dragą zasadą jest uwzględnienie Tradycji Kościoła, którą tworzą starożytne wyznania wiary, wypowiedzi soborów, nauczanie papieży itd. Urząd Nauczycielski Kościoła strzeże słowa Bożego i je wyjaśniaj, troszcząc się by, nikt nie dokonał niewłaściwych zmian w jego interpretacji. W tej trosce jest wspierany przez Ducha Świętego. Chcąc dobrze zrozumieć przesłanie tekstu biblijnego, warto się posłużyć komentarzem do niego, którym jest np. przypis w Biblii.