Parafialny Dzień Seminaryjny

W dniu 1 października 2017 r. odbył się w naszej parafii Parafialny Dzień Seminaryjny. Wraz przedstawicielami Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach modliliśmy się o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz w intencji księży przełożonych, profesorów i alumnów naszego Seminarium. Gościliśmy w tym dniu Ks. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – Ks. dra Pawła Tambora, który sprawował Eucharystię o godzinie 12.00 w intencji wszystkich parafian oraz o nowe powołania i wygłosił homilię o powołaniu do kapłaństwa. W naszej wspólnej modlitwie uczestniczył także alumn IV roku Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – Karol Rasała, który głosił Słowo Boże, dzieląc się świadectwem swojego powołania. Ks. Rektor złożył serdeczne podziękowania całej Wspólnocie Parafialnej za dar wspólnej modlitwy w intencji powołań do kapłaństwa i naszego diecezjalnego Seminarium: „Dzięki duchowemu i materialnemu wsparciu, nasze Seminarium może właściwie spełniać swoją misję i zadanie przygotowania tych, których Pan powołał i którzy radośnie odpowiedzieli na Boże wezwanie”.

 

2017-10-01T21:22:08+00:00